• המתינות והמציאותיות

  Site Team

  מהגורמים שעזרו להפצת האסלאם: שהוא הצטיין במתינות, וקלות בהבנה, בהוראות שלו, וסובלנות ביחס שלו. הנביא (יְבָרְכוֹ

  03/02/2014 1171
 • העולמיות (אוניברסליות)

  Site Team

   אסלאם הוא דת עולמית שמכוונת לכל האנשים ללא הבדל בינם לבן, שחור, ערבי, וזר. האסלאם מתאים לכל מקום ולכל זמן.

  03/02/2014 1197
 • אלוהות

  Site Team

  הוראות האסלאם הן הוראות אלוהיות בכל מה שקשור לאמונה, העבודות, המוסר, הזכויות. הוראות אלה קבועות לא ניתנות לשינוי

  03/02/2014 1351
 • רציונליות

  Site Team

  אסלאם הוא דת שמכבדת את השכל, והמחשבה. רוב הטקסט הקוראני קורא להפעיל את השכל, ולעודד אותו לחשוב, ולעיין. "הלא

  02/02/2014 1608
 • עבדות

  Site Team

  אללה ברא את האנשים רק כדי שיעבדו אותו. אללה סיפר על זה באומרו: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ الذاريات 56 "לא

  02/02/2014 1789
 • משפט הייחוד מחייב לעשות את הבא

  Site Team

  •ייחוד את אללה שהוא האלוה האחד והיחיד. ויש בזה שלילה לתכונת האלוהות מאחרים. רק אללה צריך לעבוד, ואין לשתף עמו

  02/02/2014 2004
 • תכונות האסלאם

  Site Team

  כיוון שדת האסלאם היא סוף הדתות המונותיאסתיות, והיא הדת שאללה לא מסכים שיעבדו אותו במה שהוא אחר בלעדיה. אללה אמר:

  01/02/2014 2183
 • מהו האסלאם?

  Site Team

  אסלאם הוא להיכנע לאללה על ידי להיות כפי מה שהוא ביקש להיות, מעבדות, ולא לשתף אתו מישהו אחר, ולציית להוראות שלו,

  01/02/2014 1931
 • הקדמה

  Site Team

  בשם אללה הרחמן והרחום   תודות הן לאל, והתפילה והשלום על מוחמד שליחו של אללה, ועל צאצאיו וחבריו.   קורא

  01/02/2014 151
הידיעה אללהIt's a beautiful day