• מהו חידוש ?

  Site Team

  כדי לעמוד על פירוש החידוש, אנו חייבים לדעת מהי דרך הנביא (סונה)?   דרך הנביא (הסונה): (היא מה שהנביא וחבריו

  08/01/2014 2091
 • דין ההוספה לדת במה שלא חוקק על ידי אללה ושליחו

  Site Team

  אללה אמר:"כן, אשר יישא פניו אל אללה בהתמסרות ויהיה מיטיב, יבוא כל שכרו אצל אללה ולא ייפול עליו פחד ולא יצטער"

  08/01/2014 165
 • האם האסלאם דת מושלמת?

  Site Team

  ידוע מהדת בהכרח, שהאסלאם תם והושלם, לפי אמירת אללה ישתבח שמו: "היום סיימתי לכונן לכם את דתכם, והשלמתי את חסדי

  08/01/2014 141
 • דעות כמה מדענים ופרשנים בקילול החידושים

  Site Team

         ·עומר בן אלח'טאב אמר: תיזהרו מבעלי הדעות, כי הם האוייבים של מנהגי

  07/01/2014 1604
 • עמדת ההלכה מחידושים בדת?

  Site Team

  אם נדע, שהעדות שהנביא מוחמד הוא השליח של אללה מחייבת אותנו לציית למה שהוא ציווה אותנו לעשות, ולהאמין לכל מה שסיפר,

  07/01/2014 1073
 • חידושים בדת מחולקים לשלושה

  Site Team

  חידושים מוציאים את הבן אדם מאסלאם. כמו החידושים הקשורים לאמונות, כמו שמקריב קורבן לא לאללה. וכמי שמסתובב סביב בתי

  07/01/2014 1856
 • דין ההוספה לדת במה שלא חוקק על ידי אללה ושליחו

  Site Team

  אללה אמר:"כן, אשר יישא פניו אל אללה בהתמסרות ויהיה מיטיב, יבוא כל שכרו אצל אללה ולא ייפול עליו פחד ולא יצטער"

  06/01/2014 1161
 • האם האסלאם דת מושלמת?

  Site Team

  ידוע מהדת בהכרח, שהאסלאם תם והושלם, לפי אמירת אללה ישתבח שמו: "היום סיימתי לכונן לכם את דתכם, והשלמתי את חסדי

  06/01/2014 1187
 • הקדמה

  Site Team

  התודות הן לאללה שאנחנו לו מודים, ובו נעזרים, וממנו מבקשים סליחות, וממנו מבקשים שיכוון אותנו לדרך הנכונה. אנו

  06/01/2014 175
הידיעה אללהIt's a beautiful day