בריותיו מעידים על קיומו


Site Team

בריותיו מעידים על קיומו

הדבר המציין ביותר את קיומו של אללה הוא היצורים שהוא יצר והיטב בבריאתם, ואת החסד שהעניק לעבדיו המאמין מהם ולכופר !

הקוראן הקדוש הוא גם עד על הפלאים של אללה, כי בו זכר אללה את כל דברי הימים הראשונים והאחרונים, וגילה בו את הנסתר של שלא נודע לפני התגלות האסלאם . בשורות הבאות אנחנו זוכרים כמה מפלאי הקוראן כדי לעמוד על היכולת של אללה :

* המדענים ניסו לא פעם כדי לעמוד על הסוד רכיבי מתכת ברזל ולהבין את העובדה שלו, כי האנרגיה הנדרשת לקשר את חלקיקי המתכת הזו היא פי ארבע מכמות האנרגיה הנדרשת לכל סוגי המתכות הידועות לנו במערכת השמש שלנו . לכן התבלבלו המדענים לדעת את המקור של מתכת זו. אולם המדענים המוסלמים  שבדקו את דברי אללה ישתבח שמו בסורת הברזל:

"והורדנו את הברזל שבו יש כוח אדיר ותועלת לאנשים וכך יידע אללה מי עוזר בסתר לו ולשילחיו . אללה חזק אדיר "

(סורת הברזל: 25 )

הם עיינו בפועל " הורדנו " וממנו ידעו שהברזל אינו מתכת ממתכות הארץ, אלא ממתכות כוכב אחר ואללה הוריד אותו משמים. בעידן המודרני הוכיחו מדעני המערב כי זו היא האמת של מתכת הברזל .

לכן זו היא אמת מדענית, המעידה על היכולות של אללה.

זה הוא אללה אם אתה עדיין לא היכרת אותו!!

חשוב על אותיות שלו!!

ראה את השמים, מי מונע מהם מליפול؟

ראה את האדמה, מי פרש אותה מתחת לרגליך؟

ראה כל נשימה, מי משתלט על כל זה ؟

זה הוא אללה שאין אלוה מבלעדיו החי והקיים...

Previous article

Related Articles with בריותיו מעידים על קיומו

 • ההוכחות לקיומו של אללה יתעלה

  Site Team

  המסקנה של הטבע אנושי הטהור: האדם בעל הטבע האנושי הנקי וההבנה הברורה מודע לכך, ללא צל של ספק כי כל דבר בעולם הזה

  26/04/2014 1684
 • הוכחות קיומו של אללה יתעלה

  Site Team

  כל הדברים הקיימים  ביקום נחשבים להוכחה ניצחת על קיומו של אללה הבורא שיצר את כל הבריאה, בעלי השכל והנטייה

  26/04/2014 1779
 • רציונליות

  Site Team

  אסלאם הוא דת שמכבדת את השכל, והמחשבה. רוב הטקסט הקוראני קורא להפעיל את השכל, ולעודד אותו לחשוב, ולעיין. "הלא

  02/02/2014 1606
הידיעה אללהIt's a beautiful day