תמצית


Site Team

תמצית

הטענה ש,העובדות המדעיות הנזכרות בקוראן,נאמרו במקרה,היא טענה שאין לה יסוד וגם לא הגיונית. הקוראן קורא לכולם להרהר ביצירת היקום בפסוק הבא:

" בבריאת השמים והארץ ובחילוף הלילה והיום צפונים אותות לנבוני הלב" בֵּ ית עַמְרָם-ال عمران 190

הרמזים המדעיים שבקוראן מסבירות,במפורשות,שדברים אלה הם השראה אלוהית. הרי,איש לא יכול ,מלפני 1400 שנים,להוציא לאור ספר,המכיל עובדות
מדעיות מרשימות כאלה,שנתגלו במרוצת הזמן. הקוראן אינו ספר מדעי,אלא ספר של סימנים ורמזים הקוראים לאדם
להבין את סיבת בריאתו ביקום הזה.


הקוראן מעביר אותו מסר: לעבוד אל אחד,שמקודם כל הנביאים העבירו ,החל מאדם ,כולל משה וישוע,וכלה במוחמד (עליהם השלום).
הרבה ספרים עסקו בעניין הקוראן והמדע המודרני,ועדיין יש הרבה מחקרים גם עוסקים בזה.

הלוואי וספר זה יעזור לאנשים להתקרב מאללה.

ספר קטן זה,מכיל רק חלק מהעובדות המדעיות שבקוראן,ואין לטעון שהצלחתי לחקור את העניין לעומק. פרופ' (טגאטאט),כבר התאסלם הודות לעובדה מדעית אחת שנזכרה
בקוראן.חלק מהאנשים חייבים עשרה או מאה ראיות כדי להאמין שדברי הקוראן ,אכן באו בהשראה אלוהית. ויש חלק , שהקוראן מרשיע בפסוק הבא, שלעולם לא יאמין בזה,אפילו
אם הוגשו לו אלפי ראיות:

" הם חירשים,אילמים ועיוורים,ולא ישובו" הַפָּרָה-البقرة 18

הקוראן מכיל בין דפיו,כתב סתרים שלם אשר מתאים לכל דבר בחיינו,גם לפרט וגם לרבים,וברוך השם שיש את הקוראן,שהמנהג שלו מיוחד במינו ויותר טוב ממעשי אדם. אני מקווה שמאמץ צנוע זה ,אללה יקבל אותו,ושירחם,גם עליי וגם על כולם,אמן.

Previous article

Related Articles with תמצית

הידיעה אללהIt's a beautiful day