תיאוריית ההתפתחות הקוסמית גישה חדשה לזמן


Abduldaem Al-Kaheel

Article translated to : العربية English

תיאוריית ההתפתחות הקוסמית

גישה חדשה לזמן ולחוקים הקוסמיים

לאחר מסע ארוך של הרהור ומחקר בספרו של אללה יתעלה התברר לי שהיקום לא נראה כפי שהמדענים חושבים, אלא שיש הרבה דברים שצריכים להשקפות החדשות, בבקשה להבחין במחקר החשוב הז:ה

הקדמה

כאן ,אנו מציעים לקוראים השקפה חדשה לזמן והיקום וחוקי הפיסיקה שאללה ישתבח שמו ברא לסדר את היקום ולשמור על היציבות שלו. בהתחלה אני רוצה לספר לכם מראש שהתיאורייה הזאת נובעת מהקוראן הקדוש, חלק גדול מהתיאורייה הזאת מבקר את הרעיונות הנפוצים היום אשר המדענים חושבים לעובדות קוסמיות קבועות.

לאחר מסע ארוך בספרו של אללה התברר שאין דבר קבוע ביקום, ומכאן בא הרעיון של המחקר הזה. הזמן משתנה ומתפחת בהתמדה, חוקי הפיסיקה משתנים ומתפחים, החומר גם כן משתנה ומתפתח, וזה מתאים למה שאללה יתעלה אמר בספרו הנשגב: " האם לא יימלכו בדעתם? הן אללה ברא את השמים ואת הארץ ואת אשר ביניהם רק למען תתגלה האמת, ולזמן קצוב. מרבית האנשים כופרים בכך שייפגשו עם ריבונם. * האם לא התהלכו בארץ וראו מה היה סופם של אלה אשר היו לפניהם? הם היו חזקים מהם ועיבדו את הקרקע ויישבו אותה יותר מאשר יישבוה הם. הן הביאו להם השליחים אותות נהירים. אללה מעולם לא גרם להם עוול, אך הם לעצמם גרמו עוול. * אחרית המרעים היתה נוראה, כי הכחישו את אותות אללה והלעיגו עליהם. * אללה בורא בראשית, אחר יברא בשנית, אחר תוחזרו אליו " (סורת הרומנים: 11-8(.

על סמך הפסוק הקוראני הזה אפשר לומר שהיקום התחיל מאפס ולאחר מכן מתפתח ומשתנה ולאחר כך חוזר כפי שהיה בהתחלה, כלומר שיש "מחזור " לכל יצור ביקום, היקום יצור והזמן יצור וגם החוקים ששולטים בחומר יצורים, והחומר יצור, כל הדברים האלה החילו מאפס ויחזרו לאפס רק ישאר אללה יתעלה לבדו!!

התחלתי את הרעיון של המחקר הזה מזה 20 שנים, זאת אומרת בשנת 1990 כשהיתי לומד את הקוראן הקדוש בעל פה ובאותו זמן עוקב אחרי הגילויים המדעיים החדשים בתחום הפיסיקה, משך את תשומת לבי אחד החדיתים הגדולים של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום שמדגיש שהמרחק שמפריד בינינו לבין השמים התחתון הוא מרחק של 500 שנים, המרחק בין השמים לבין השמים שאחריה מגיע למרחק של 500 שנים.

אבל המספרים שהייתי קורא לגבי המרחק שמפריד בינינו לבין הגלקסיות היו גדולים יותר, המדענים חושבים שיש ביקום גלקסיות שהאור שלהן לוקח יותר מ- 20000000000 (עשרים אלף מיליונים )שנים!! ולפיכך צמח הרעיון שלי שאומר: המהירות של האור לא קבועה בניגוד למה שמדענים חושבים על סמך תורת היחסות, ולאחר מכן התפתח הרעיון ומצאתי כי חוקי הפיסיקה ששולטים ביקום (כמו חוק הכבידה הקוסמית ,וכו)הם לא קבועים גם כן.

לאחר מכן, התפתח הרעיון הזה עד שהגעתי לתיאורייה שאומרת שהמרחקים הקוסמיים הגדולים לא כמו המריקים הקוסמיים הקטנים, כלומר שיש שינוי במקום או בחלל עד כי אנו לא יכולים להמשיך למדוד את המרחק עד אין קץ, אלא שיש מרחק, זמן ומהירות מסוימים שאי אפשר לעבור אותם.


 

 

התיאוריה החדשה שנסמכת על הקוראן והסונה

התיאוריה החדשה מורכבת משלושה חלקים בנוגע למקום, הזמן והחוקים:

התפתחות הזמן

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: "הזמן כבר חזר כפי שהיה ביום שבו ברא אללה את השמים ואת הארץ ", החדית' של הנביא עליו בירכת אללה ושלום מצביע על כך שהזמן משתנה ואינו קבוע, אבל מה זאת אומרת? זאת אומרת "שזרם הזמן " משתנה במרוצת השנים, על סמך החדית' של הנביא עליו השלום אפשר להציג תיאורייה חדשה שנקראת בשם "מחזור הזמן" שדומה למחזור המים על האדמה (המחזור ההידרולוגי) .

אלא שהמחזור ההידרולוגי הזה חוזר בכל שנה בעוד שמחזור הזמן חוזר למשך מיליארדים של שנים. זאת אומרת שמהירות האור אינה קבועה כפי שהמדענים חושבים (300 אלף קילומטרים בשנייה) אלא שהמהירות הזאת משתנה במרוצת הזמן. לדוגמה: אנו לא יכולים ללכת במהירות של מאה קילומטרים פתאום, מכיוון שאנו צריכים להתחיל מאפס ולאחר מכן למהר ואחר כך להאיט ולעצור!! האור גם כן, כאשר ברא אללה יתעלה את האור החיל במהירות אפס והתפתחה המהירות עד שהגיעה למהירות שאנו רואים היום ואחר כך להאיט עד אפס .

כדי להבין את התיאוריה הזאת אנו צריכים לחשוב את הזמן כיצור שיש לו תחילה וסוף!! הקוראן הקדוש דיווח לנו על כך: " הוא אשר ברא אתכם מטין ואחר קצב זמן, ועוד עמו זמן קצוב, ואף-על-פי-כן תפקפקו " (סורת המקנה: 2 ) כפי שאללה יתעלה קבע מועד מיוחד למותו של כל יצור, אללה קבע גם כן מועד קבוע לזמן לעצור ולהסתיים, וזה ביום תחיית המתים, שיהיו אחריו חיים נצחיים בגן עדן ובגיהנום.

 

לפיכך, אפשר לומר שהזמן החיל מאפס בתחילת יצירת היקום ומיהר לאחר מכן עד שהגיע למהירות מקסימלית, ולאחר מכן החיל להאיט עד שיגיע לאפס מחדש, זה הוא הרעיון החדש שרציתי להעלות באמצעות מחקר זה. לכן, מהירות האור בתחילת יצירת היקום היתה אפס ומהרה לאחר מכן, עכשיו, המהירות של האור החילה להאיט עד שתגיע לזמן שבו יעצור ולהיות לאין כמו שאר היצורים ביקום. הקוראן הקדוש דיווח לנו על כך, אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: " ואל תפנה בתפילה לאלוה אחר זולתו, כי אין אלוה מבלעדיו. כל דבר סופו שיאבד, חוץ מאשר פניו, בידיו המשפט ואליו תוחזרו ." ( סורת סיפור מעשה: 88(  .

התפתחות החוקים

חוקי הפיזיקה ששולטים ביקום כמו חוק המשיכה הקוסמית, כל החוקים אלה אינם קבועים. בתחילת יצירת היקום לא היה שום חוקים, אלא שאללה יתעלה ברא אותם מהחומר שממנו נברא היקום (אפשר לומר ההתפוצצות הקוסמית הגדולה ואני רוצה לקרוא לזה הקרע הקוסמי) ולאחר מכן התפתחו החוקים אלה והשתנו בהתמדה.

אנו חייבים לראות בחוקי הפיסיקה כיצור חי שיש לו מחזור כמו המחזור של הזמן, למשל, חוק המשיכה שקובע שיש כוח מושך כל שתי מסות זו לזו אינו קבוע גם כן ולא היה קיים בתחילת יצירת היקום, אללה ישתבח שמו ברא אותו כמו שברא את החומר והזמן, ויבוא יום שבו יתפוגגו החוקים האלה. אללה ישתבח שמו דיווח לנו על כך בקוראן הקדוש: "ביום ההוא ישונו פני האדמה ויהיו כאדמה אחרת, והשמים אף הם, והברואים יעלו חשופים לנגד אללה האחד והמכניע תחתיו " (סורת אברהים: 48). על כן ישתנו השמים והארץ ביום תחית המתים


 

 

הפסוק הקוראני הזה מצביע על שינוי טבע החומר, וכתוצאה לכך ישתנו החוקים ששולטים בחומר כפי שאמר אללה יתעלה: "ביום ההוא ישונו פני האדמה ויהיו כאדמה אחרת ,והשמים אף הם ... " (סורת אברהים: 48(

התפתחות המקום

כדי להשלים עם התיאוריה הזאת אנו צריכים לעסוק ב"מקום " או מה שהמדענים מכנים בשם " החלל ", המקום לא היה קיים בתחילת היקום, המקום נוצר מנקודה קטנה מאוד והחיל לגדול ולהתפתח ועדיין מתרחב. הקוראן הקדוש דיווח לנו על כך, אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: " את השמים נטינו בעוצם ידינו. אכן רבה יכולתנו !" (סורת הזורות: 47 ), יש מחזור מיוחד למקום שאפשר לכנות אותו "מחזור המקום " זאת אומרת שהמקום החיל מאפס ויחזור לאפס על פי מחזור קוסמי מדוייק שמעיד על גדולתו של אלל הבורא יתברך ויתעלה, אללה ישתבח שמו אומר בקוראן הקדוש: " ביום ההוא נגולל את השמים כגוויל ספר, וכשם שבראנו לראשונה כן נברא בשנית, כאשר הבטחנו. כך נעשה " ( סורת הנביאים :104 ) .

הרעיון החדש שנעלה במחקר הזה הוא שכל דבר ביקום משתנה, בעוד שדבריו של אללה יתעלה לא משתנים, אפשר להציג את היקום בשלושה צירים: הראשון מציג את המקום, והשני מציג את חוקי הפיסיקה ששולטים ביקום, והשלישי הוא הזמן, ויש משוואות ששולטות בשינוי המקום, הזמן והחוקים, כל דבר ביקום נוצר כמו האדם שמתפתח ומשתנה וכולה לאחר מכן, אותו דבר חל על הזמן, חוקי המתמטיקה והמקום. 

Previous article Next article

Related Articles with תיאוריית ההתפתחות הקוסמית גישה חדשה לזמן

 • תאייאמום

  Site Team

  ה-תאייאמום יכול להיות תחליף של טהרה שלפני התפילה "ודוא" זאת רק במקרים שאין כלל מקור או גישה למים או שלא ניתן

  11/06/2014 1064
 • מה היא הרוח?

  Site Team

  הרוח היא משהו שאיננו רואים או מבינים על ידי החושים שלנו, אלא שמאמינים בקיומה, הרוח היא אחת ההוכחות המעידות על

  04/05/2014 1666
 • הנביא וקבלת התנצלות בנות זוגו

  Site Team

  השגיאות רגילות בהתנהגות האינושית וקבלת התנצלות מעידה על לב טוב וטוהר מידות. פעם המתין הנביא לעאאישה והתאחרה, הוא

  29/01/2014 1694
הידיעה אללהIt's a beautiful day