שמשות בולעים את הכוכבים שלהם


Abduldaem Al-Kaheel

Article translated to : العربية English

 

 

שמשות בולעים את הכוכבים שלהם

המדענים גילו כי היקום אינו שקט כפי שאנו מדמיינים, אלא שיש כוכבים שמתפוצצים וכוכבים אחרים שבולעים את כוכבי הלכת, בניגוד למערכת השמש המדויקת שמעוררת את התפלאותם של המדענים, זהו מה שפורסם לאחרונה באחד כתבי העת, בואו לקרוא .....

יש הרבה מחקרים שמדגישים כי מערכת השמש שלנו שונה משאר המערכות האחרות. המחקרים הדגישו גם כן את היציבות של מערכת השמש שלנו בעבודתו בניגוד למערכות שמש רבות. מדעני האסטרונומיה של ספרד גילו ראיות שמצביעות על אפשרות של בליעת הכוכבים שדומים לשמש לכוכבי הלכת שמסתובבים במסלולם. צוות מדעניים במכון האטמופיסיקה של האיים הקנריים גילו כוכב שנקרא בשם HD 82943  שמפיץ גזים מסוג איזוטופים של ליתיום-6 מסביבו אשר לא נמצאים בדרך כלל בשכבות החיצוניות של הכוכבים שדומים לשמש מכיוון שמתפוגגים בשלבים המקדמים בתהליך יצירת הכוכבים. המדעניים פירסמו  את הדיווח שלהם על הגילויים האלה שהצילחו בעזרת ספקטרומטר רגיש מאוד בכתב העת המדעי הבריטי ניטשר .

הצוות המדעי מדגיש כי ההסבר היחיד לקיום הגזים האלה הוא שהכוכב בלע קבוצה או שתי קבוצות של כוכבים!! כוכב זה דומה מאוד לשמש אלא שהוא גדול ובהיר קצת יותר ממנו, והוא נמצא במרחק של שבעים ושמונה שנות אור דבר שהופך אותו קרוב יחסית לכדור הארץ. לכוכב הזה יש שני כוכבי לכת שמסתובבים סביבו, הצפיפות של האחד מהם מגיעה לשתי כפלים מצפיפות של הכוכב האדום והשני פחות קצת.

הכוכבים מחוץ למערכת השמש שלנו בלבלו מספר של אסטרונומים מאז שגילו אותם בשנת תשעים ושתים כי הם מסתובבים במסלול קרוב מאוד לכוכבים שיצאו מהם .  


 

ההסבר האפשרי היחיד לדבר הזה הוא שיש כוח משיכה שהנחה מספר של כוכבי הלכת מסביב לכוכבים שיצאו מהם, ולעתים בלעו אותם בעוד שהנחה מספר אחר למסלול מוזר בהליכתו או השליכו אותם מחוץ למערכת לגמרי. המדענים גילו כי יותר מחמישים מערכות ניגלו מחוץ למערכת השמש שלנו עד עכשיו. אחד המחקרים הבהיר את מידת המוזרות של מערכת השמש שלנו והכוכבים הגדולים שלו כמו צדק ושבתאי הרחוקים מהשמש.  

האסטרונומים לא יודעים האם יש קשר בין הגילוי הזה לבין הנדירות של המערכות שדומים למערכת השמש, או שיש בעיה קשורה לטכנולוגיה המודרנית העומדת לרשותנו שמסוגלת לצלם את המערכות הזרים. המחקרים מצביעים על קיומם של מספר גדול של כוכבים ש במסלול מסתובבים שאריות חלל. המחקרים אלה הבהירו כי יש יותר מ 450 כוכבים הדומים לשמש מכילים ברזל בחלקיקים שמסביב, דבר שמעיד על כך שהכוכבים האלה בלעו את הגורמים החללים . 

 


 

 

זהו ציור שמייצג את מערכת השמש בו נראית השמש במרכז והכוכבים מסתובבים מסביבה בדייקנות ללא כל התנגשות כלשהי, פגם או שגיאה, הדבר הזה עורר את תשומת לבם של המדענים כאשר טיפלו במערכת המדויקת הזו בניגוד למערכות הקוסמיות הנסערות והלא יציבים. המדענים שואלים מה היא הסיבה של היציבות והדייקנות של מערכת השמש שלנו ?

אללה ישתבח שמו אומר בספרו ננשגב: " השמש לא תוכל להדביק את הירח, והלילה לא יקדים את היום. כולם משייטים בגלגל הרקיע " ( סורת י.ס : 40 ) .

רגע של הרהור

אללה ישתבח שמו הציב לנו את הסצינה הזו כאות לרחמיו שלו כששמר עלינו על האדמה הזאות, אללה ישתבח שמו הכשיר את האדמה במספר שכבות מגנטיות שמקיפות אותה (השדה המגנטי של כדור הארץ ) כדי לשמור על האדמה מפני השמש, אללה ישתבח שמו אומר בקוראן הקדוש: " האם לא הוא אשר עשה את הארץ כמסד, והבקיע בתוכה אפיקי נהרות, ונתן בה הרים נטועים איתן, ושם מחסום בין שני הימים ? האם יש אלוה מלבד אללה? ואולם מרביתם אינם יודעים " ( סורת הנמלים :61 ) הפסוק הזה מדבר על אחד החסדים של אללה יתעלה ויתהלל, וכיצד הכשיר לנו את כדור הארץ עד שיהיה מוכשר לחיים, אללה ישתבח שמו שם אותו במסלול המתאים סביב השמש, אם כדור הארץ היה קרוב לשמש אז כל היצורים  שעל פני כדור הארץ היו עלולים להישרף בגלל החום של השמש, ואם היה רחוק אז כל היצורים שעל פני כדור הארץ עלולים למות בגלל הקרירות.

יש חסד אחר גם כן, אללה ישתבח שמו עשה את מערכת השמש שלנו יציבה בניגוד להרבה מערכות של כוכבים. כל דבר מסתובב בדייקנות, אין התנגשיות, אין התפצצות, ואין סטייה מהמסלול שאללה יתעלה קבע מראש לכל כוכב במערכת השמש שלנו. אללה ישתבח שמו אומר בספרו ננשגב: " השמש לא תוכל להדביק את הירח, והלילה לא יקדים את היום. כולם משייטים בגלגל הרקיע " (סורת י.ס :40 ). הוא דיווח לנו על ברכה אחרת שהשמים שמקיפים אותנו שומרים עלינו שאללה יתעלה שומר עליהם מפני קריסה או התנגשות הוא אומר: "ונטינו את הרקיע כתקרה מוצקה, ואולם הם פונים עורף לאותותיו " ( סורת הנביאים : 32 ).

הגילויים המדעיים האלה צריכים להיות מוטיבציה עבורנו ואמצע להזכיר לנו את החסדים של אללה הבורא יתברך ויתעלה,בו בזמן להזכיר לנו את המופלאות של הקוראן הקדוש כשדיווח לנו על הברכות הגדולות האלה.אם כי קיומם של הפסוקים האלה בספרו של אללה יתעלה נחשב להוכחה נחרצת על כנות הספר הזה שהורד מעם אללה הבורא.ואם הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הוא אשר כתב את הקוראן הקדוש (כפי שאומרים הספקנים והכופרים ) אז מה הצורך לעסוק בנושאים כאלה?ומדוע דיבר הוא על אחד החוקים הקוסמיים :" השמש לא תוכל להדביק את הירח, והלילה לא יקדים את היום. כולם משייטים בגלגל הרקיע " ( סורת י.ס :40(? ומדוע דיבר על יציבות כדור הארץ: " האם לא הוא אשר עשה את הארץ כמסד, והבקיעה בתוכה אפיקי נהרות, ונתן בה הרים נטועים איתן, ושם מחסום בין שני הימים ? האם יש אלוה מלבד אללה? ואולם מרביתם אינם יודעים " ( סורת הנמלים :61 ) ? ומדוע דיבר גם כן על החסד של השדה המגנטי: " ונטינו את הרקיע כתקרה מוצקה, ואולם הם פונים עורף לאותותיו " ( סורת הנביאים :32 ) הפסוקים האלה מעידים על כך שהקוראן הקדוש הורד מעם אללה יתברך ויתעלה, השבח לאללה הגדול .

Previous article Next article

Related Articles with שמשות בולעים את הכוכבים שלהם

 • מהעשן אל הפנסים

  Site Team

  מהעשן אל הפנסים מה על השלב שלאחר העשן בקוראן? מה מדווח לנו ספרו של אללה יתעלה ? אם נהרהר בפסוק הקוראני שלאחר

  03/12/2009 3107
 • האחים של יוסף ומספר הכוכבים

  Site Team

  האחים של יוסף ומספר הכוכבים האם יש נס מדעי בספורו של הנביא יוסף עליו השלום לגבי מספר הכוכבים במערכת השמש

  15/12/2009 8044
 • הבכי של השמים

  Site Team

  הבכי של השמים אחד הדברים המוזרים ומעוררים את תשומת הלב שהמדענים ובמיוחד פרופסור וטיל מצהירים שהם " יכולים

  03/12/2009 3769
הידיעה אללהIt's a beautiful day