שלבי התהוותו של העובּר


Site Team

שלבי התהוותו של העובּר

 

בראנו את האדם מתמצית נוזל ,מטין, אַחַר עשׂינוהו "זרע אשר הוּשׂם במקום מבטחים, אחר יצרנו מן הזרע דםמעוּבֶּה,ומן הדם המעוּבֶּה יצרנו פיסה גולמנית ,ומן הפיסהיצרנו עצמות וכיסינו את העצמות בבשׂר ,אחר יצרנוהויצירה חדשה .יתברַך אללה הטוב שבבוראים " הַמַּאֲמִ ינִי ם- المؤمنون 12 – 13 - 14

 

בפסוקים אלה ,הקוראן מזכיר ,שהאדם נברא מכמות נוזלית מדויקתשנמצאת במקום מוגן ואיתן.לכן,הקוראן השתמש במילה(قرار مكين).

אחוריו של הרחם מוגנים על ידי עמוד השדרה ושרירי הגב ,הרחם גםמוגן על ידי שׂק השפיר,המכיל נוזל מקיף את העובּר ומגן עליו.מכמות נוזלית מדויקת זו,טיפת הדם המעובה (العلقة)נוצרה,שמשמעותה :דבר נדבק או תלוי.מבחינה מדעית ,אפשר לקבל את שני ההסברים .כי בשלבי ההתהוותהראשונים של הע ובּר ,טיפה זו ,נדבקת בגדר,וגם נראית תלויה,שואבתאת הדם מהאם דרך השליה.המשמעות השלישית של מילה זו היא: דם קרוש

 

במהלך הרכבה של טיפת הדם המעובה (הדם הקרוש ),שנמשך עדלשבוע הרביעי של ההיריון ,הדם מתקרש בתוך כלי דם סת ומים,וככההעובּר נראה כמו טיפת דם מעובה.

 

ב 1677 ,"האם וליון הוק   Hamm & Leeuwenhoek"  היו המדענים הראשונים שהצליחו,באמצעות המיקרוסקופ ,לראות את תאי הזרע שלהגבר,וחשבו שתאים אלה צומחים כדי להוות את העובּר,תיאוריה זו ידועה בשם ( התכייבות Perforation) וכש המדענים גילו שתאי הביצה יותר גדולים מאשר תאי הזרע ,(דיגראף De graf) ואחרים,חשבו שהעובּר נמצא בצורת גוף דק בתוך תאי הביצה.אח''כ, במאה ה 18 ,(מופרטיוס Maupertuis) הודיע על תיאורית (התורשה מההורים  Biparental Inheritance) טיפת הדם המעובה הופכת לפיסת בשר קרוש,שמשמעותה:דבר לעוסאו,ליתר דיוק ,דבר דק וצ מיג שאפשר ללעוס אותו כמו הלבונה ,שניההסברים נכונים מבחינה מדעית.פרופ'(קית' מור) לקח פיסה קטנה של פלסטיק צבע וני בגודלו ובצורתושל העובּר בשל ביו הראשונים,לעס אותה באמצעות שיניו ,והשווה אתהמראה שלה אל המראה של העובּר בשלביו הראשנים.הוא גילה שסימני נשיכות השיניים שלו דומים לסימנים של עמודהשדרה בשלביו הראשונים.פיסת הבשר הקרוש הופכת לעצמות ,והעצמות מתכסות בבשרובשרירים,ונהיה ליצור חדש.

 

 

פרופסור "מארשאל ג 'ונסון Marsall Johanson" אחד המדענים  האמריקנים המובילים ,יושב ראש המחלקה לאנטו מיה ומנהל מכון  דניאל (Danial Institute) באוניברסיטת תומאס ג'יפרסון ( Thomas Jefferson University) שבפילדלפיה בארה''ב,לשעבר,התבקש להביע  את דעתו על פסוקי הקוראן העוסקים בעובּר.תשובתו הייתה ככה :

"פסוקי הקוראן ,שתיארו את שלבי צמיחתו של העובּר , לא נאמרובמקרה"והוסיף ש:"ייתכן שמוחמד,עו''ש,היה לו מיקרוסקופ חזק "וכש הוסבר לו שדברי הקוראן נאמרו מלפני 1400 שנים וכי

המיקרוסקופ הומצא אחרי מוחמד במאות שנים ,הוא צחק,ואישר ש"המיקרוסקופ הראשון שהומצא ,הצליח להגדיל את התמונה לא יותרמפי 10 ,ובכלל לא היתה תמונה ברורה"והוסיף ש:"אין כל התנגדות בין תגליות המדע המודרני לבין דבריהקוראן" ולפי פרופ' "מור" ,החלוקה החדשה לשלבי עיצובו של העובר ,השׂוררתבעולם,קשה להבין אותה,כי היא הולכת לפי מספרים,כלומר :השלב הראשון= 1 והשני= 2 וכדומה..בעוד שחלוקת הקוראן ,הולכת לפי הצורות שהעובּר נראה בהן,שזהיותר קל להבין.הפסוקים הבאים תיארו את שלבי עיצובו של העובר :

 

הלא היה רק טיפה של זרע נשפך,  ואז היה דם מעוּבּה,  וכך ברָאו(אללה)ועיצבו,ועשׂאוֹ צמד מינים ,זכר ונקבה" תְחִ יּתהַמֵּתִ ים القيامة 37- 38 - 39

 

אשר בראךָ ועיצבךָ ואיזן אברי ך ,  והרכיבךָ בכל דמות " שבחר الانفطار 8-9

Previous article Next article

Related Articles with שלבי התהוותו של העובּר

 • העובּר נברא ולא נברא

  Site Team

  העובּר נברא ולא נברא אם העובּר נסדק במהלך עיצובה של פיסת הבשר הקרוש ,ואם ניתחנו את איבריו החיצוניים ,נגלה שחלק

  24/11/2010 2930
 • זיהוי המין

  Site Team

  זיהוי המין תא הזרע ,ולא תא הבי צה,הוא שמגדיר את מינו של העובּר ,דווקא לפי זוג מספר 23 של הכרומוזומים ,אם

  22/11/2010 2747
 • העובּר מוגן על ידי שלוש שכבות של חושך

  Site Team

  העובּר מוגן על ידי שלוש שכבות של חושך " הוא בורא אתכם בבטן אמכם,בריאה אַחַר בריאה,בתוככי שלושה מדורי

  23/11/2010 2524
הידיעה אללהIt's a beautiful day