ריבון היהודים והנוצרים


Yousef Estes

ריבון היהודים והנוצרים

 

האם האלוה של המולסמים הוא אותו האלוה של היהודים והנוצרים?

התשובה היא : כן

המילה העברית "אלוה" או "אלוהים" מקורה הוא "אל" ובשפה הערבית "אִלָה", והמלה אללה שווה לה. ותוכל להשוות את זה עם "אלו" ו"אלי"בברית החדשה.

המילה "אללה" היא המילה המושלמת לתאר את האלוה של היהודים והנוצרים כי אינה מסמנת אותו כזכר או נקבה, אינה מסמנת אותו כיחיד או רבוי, לכן כאשר אנו משתמשים במילה כמו אלוהים שנראית ממבט ראשון כשם לרבים או קבוצה של אלוהים. גם השם הזה נראה כייחוסי.

בשפות הזרות אין מילה מיוחדת מצביעה לאלוה של היהודים או הנוצרים, וזה מסביר את הסיבה שהמילה המשומשת  לא השתנתה אם אנו מדברים על אלוה פגאני או מדברים על האלוה של אברהם, משה או ישוע עליהם השלום. הדרך היחידה להבדיל ביניהם בשפות הזרות היא לכתוב את האות הראשונה של המילה "אללה" " "GOD באופן קטן במקרה הראשון וגדול במקרה השני "  god  ".

 

Previous article

Related Articles with ריבון היהודים והנוצרים

הידיעה אללהIt's a beautiful day