ראש האגודה העולמית של הניתוב לשוני פיזולג


Site Team

Article translated to : العربية

ראש האגודה העולמית של הניתוב לשוני פיזולגי מתאסלם

ראש האגודה העולמית של הניתוב לשוני פיזולגי הכריז על המרת דתו לאיסלאם על ידיו של השייח' עאאד אלקארני.

ראש האגודה העולמית של הניתוב לשוני פיזולגי ד"ר וואית ווד סמול הכריז על המרת דתו לאיסלאם על ידיו של שייח' עאאד אל קראני במדינת בחריין. ד"ר סמיס ביקש להכריז את המרת דתו לאיסלאם על ידיו של השייח' עוואד אל קארני במהלך הוועידה העולמית של הניתוב לשוני פיזולגי אשר התכנסה בבחריין תחת הכותרת " החיוביות והשליליות של הניתוב לשוני פיזולגי " שהתכנסה ב- 1428/07/01 לפי הספירה האיסלאמית, השייח' עאאד אלקרני נאם בפני חברי הוועידה תחת הכותרת " הניתוב לשנוי פיזולגי והדת", השייח' עאאד הרצרה גם כן הרצאה בפני המאמינים והמאמינות בממלכת בחריין.

ראוי לציין כי ד"ר ווית ווד סמול קרא לעצמו לאחר שהכריז את המרת דתו לאיסלאם בשם "עבד אלחכים" על שמו של הבן הגדול של השייח עאאד אלקארני, שיח' עאאד זימן את חברו ד"ר עבד אלחכים לעלות לרגל על חשבונו, ד"ר "עבד אלחכים" ווית ווד סמול לשעבר, נענה להזמנתו של ד"ר אלקארני,  ד"ר "עבד אלחכים" ווית ווד סמול לשעבר יבקר גם בעיר אבהה כדי לבקר את משפחתו של ד"ר עאאד אלקראני.

בראיון שנערך על ידיו של ד"ר עאאד אלקראני עם ראש האגודה העולמית של הניתוב לשוני פיזולגי ד"ר " ווית ווד סמול אומר:  

"אני בילתי שעות ארוכות בדיונים עם ווית ווד סמול אשר איבד את האיזון מרוב הויכווחים שהתרחשו בינינו, לבסוף סיפרתי לו אודות האיסלאם בישיבה האחרונה, הוא בכה ואמר אם האיסלאם כך, אז, אני מעיד שאני מוסלמי בנכחותם של שישים מאמינים וארבעת פרופיסורים מאונבירסטאות שונות בממלכה ".

המאמן פאהד אל עפיפי אמר: " היתי נוכח באירוע הזה עם ד"ר ווית ווד סמול שנושא תואר שלישי בפילוסופיה של מדע, השייח עאאד דיבר אליו בתחום שלו, ד"ר עאאד דיבר על הפילוסופיה של המידע בפירוט ולאחר מכן דיבר על האיסלאם, ואמר כי דת האיסלאם  באה כדי להשיב על שלוש שאלות שמוחות של האנושות לא יכולו להשיב עליהן, השאלות האלה הם: מי אני? למה נבראתי??, מה הוא גורלי??, הצגת השאלות של ד"ר עאאד אל קארי מצאו חן בעיניו של ד"ר ווית ווד סמול, ואיך שהוא הצליח לסכם את האיסלאם בשלוש השאלות האלה, ד"ר עאאד הרחיב בדיבורו אודות האיסלאם, ד"ר ווית ווד סמול נשפע במילים האלה אלא שהיה לו כמה הסתיגויות.

ד"ר ווית ווד סמול שמע את הקוראן הקדוש ונשפע בו עמוקות, כאילו שהקוראן הקדוש הקסים אותו, הוא דיבר על כך שהמאמין משתמש במוסיקה במהלך בכורסאות, הוא הוסיף ואמר: אני יודע שהדבר הזה לא איכפת לכם מכוון שאתם לא זקוקים למוסיקה.....יש לכם הקוראן הקדוש....המוסיקה הגדולה ביותר שלא שמעתי לפני כן אשר משפיעה השפעה בלתי רגילה על העצבים של האדם ונוחותו.

ד"ר " ווית ווד סמול היה מעריץ את ד"ר עאאד אלקרני ואת ידעו וצניעותו, ד"ר ווית ווד סמול ביקש מד"ר עאאד אלקרני להיות סגנו באיזור המפרץ, ד"ר עאאד לא הסכים בגלל העבודות שלו, אלא שד"ר ווית ווד סמול עמד על דעתו, ד"ר עאאד התנה כמה תנאים חשובים מהם: שכל המאמנים יסכימו על כך, אז, ד"ר ווית ווד סמול הקים הצבעה, כל המאמינים הסכימו על זה, השייח עאאד אלקראני הוא סגן ראש האגודה העולמית של הניתוב לשוני פיזולגי במדינות המפרץ וגם האחראי על המאמנים של ההתאחדות העולמית במדינות המפרץ.

ביומיים האחרונים : ד"ר  ווית ווד סמול בא והתפלל לצדי, אחד האנשים לימד אותו הטהרה שלפני התפילה, הוא בא כדי להתפלל כמוני.

מוחמד עשור דיבר בסוף הפגישה ואמר: כי כל המאמצים שאנו משקיעים הם לטובת האומה האיסלאמית כולה, ולטובת האחים שלנו בפלסטין, מוחמד עשור הרחיב בדיבורו עד שכל הנוכחים נשפעו בדבריו.

אני הסתכלתי על ד"ר ווית ווד סמול וראיתי כי המתרגם עומד לצדו בעודו מתרגם לו את הדברים של מוחמד עשור, ד"ר ווית ווד סמול קם ולקח את המיקרופון והחיל לדבר בעודו מגמגם שלא כדרכו, הוא אמר כמה מילים בעודו בוכה במרירות.

ד"ר " ווית ווד סמול הכריז על המרת דתו לאיסלאם ב- 1428/07/02  לפי הספירה האיסלאמית על ידיו של השייח עוואד אל קארני בבחריין.

המקור:   http://www.al-resalah.net

Previous article Next article

Related Articles with ראש האגודה העולמית של הניתוב לשוני פיזולג

 • נבואתו של מוחמד בן עבד אללה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  בזמן הזה שתארנו לעיל, נשלח לעולם ולכל האומות ועמיהן שליח אחד, הלא הוא אדוננו ומורנו מוחמד עליו השלום בארצות ערב,

  03/03/2013 1689
 • ההתיחסות הטובה להורים

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה עשה את האהבה של הילדים שלנו בלבבותנו, לכן, אנו לא מוצאים הרבה פסוקים בקוראן הקדוש אשר מניעים

  04/11/2013 2078
 • רוברט קרין

  Site Team

    רוברט קרין ד"ר רוברט קרין היה היועץ של הנשיא האמריקי ניקסון. בשנת 1959 רוברט קיבל תואר שלישי

  21/02/2010 2973
הידיעה אללהIt's a beautiful day