צניעות המבט

Site Team

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר : "אמור למאמינים כי יצניעו את מבטם וישמרו על תומת ערוותם, כי בזאת תרבה טוהרתם: אללה מכיר את מעשיהם לפני ולפנים.* ואמור למאמינות כי תצנענה את מבטן ותשמורה על תומת ערוותן, ולא תחשופנה את שכיות חמדתן, מלבד הנגלות שבהן, ותכסינה ברעלותיהן את חזותיהן. אל להן לחשוף את שכיות חמדתן בלתי אם בפני בעליהן או אבותיהן או אבות בעליהן או בניהן או בני בעליהן או אחיהן או בני אחיהן או בני אחיותיהן או נשות המאמינים או אלה אשר בבעלותן או גברים נספחים אשר נטולי תשוקה הם או ילדים שטרם ניעור עניינם בערוות האישה: ואל להן לעכס ברגליהן למען ייוודעו שכיות חמדתן הנסתרות. חזרו בתשובה אל אללה כאיש אחד, אתם המאמינים, למען תעשו חיל" (סורת האור: 31-30).

 ג'ריר בן עבד אללה ירצהו אללה סיפר: "שאלתי את הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום על פסק הדין האיסלמי במבט מקרי (באישה אחת שאינו רשאי להסתכל עליה) הנביא מוחמד עליו השלום הורה לי להפנות את העיניים שלי".

Previous article Next article

Related Articles with צניעות המבט

 • בקשת הרשות

  Site Team

  צניעת המבט ובקשת הרשות לפני הכניסה מורישה אדיבות בלב ובנפש ומביאים את רצונו של אללה ישתבח ויתעלה בעוד שאי צניעת

  05/11/2013 1784
 • צניעות וביישנות

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום תיאר את הצניעות כחלק מהאימונה, האימונה מונעת את האדם המוסלמי מלעשות המעשים האסורים,

  06/11/2013 2562
 • חיג'אב (הצעיף )

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה על האישה המוסלמיה לחבוש את הצעיף כדי להגן על הכבוד שלה, ולקדם את צניעת המבט ולהגן על

  05/11/2013 1922
הידיעה אללהIt's a beautiful day