צום הרמדאן


Site Team

המוסלמים צמים למשך חודש אחד בשנה מבוקר ועד הערב בחודש רמדא'ן, מוסלמים חייבים להימנע מכל דבר ששובר את הצום, בין אם זה יהיה אוכל, שתייה, או קיום יחסי מין, ולהימנע גם משקר, רכילות ודיבה אשר עלולים לשבור את הצום.


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, נכתב בספר כי מצווה עליכם לצום כשם שנכתב על אלה שהיו לפניכם, למען תהיה בכם יראה." (סורת הפרה:185).


באמצעות הצום ירגיש המוסלמי בסבלם של הנזקקים והעניים שאינם  מוצאים מספיק מזון, ביגוד או מקום מגורים, דבר שמאיץ אותו למלא את הצורכים שלהם.

 

Previous article Next article

Related Articles with צום הרמדאן

הידיעה אללהIt's a beautiful day