סבלנות הנביא כלפי הימנעות בנות הזוג


Site Team

ברוחב לב ובעדינות רבה התייחס הנביא לכל חריגות מקובלות של בנות הזוג, עומר בן אלח'טאב אמר " בשבט קוריש התרגלו לנצח נשים וכשהגענו לאלמדינה מצאנו שנשים מנצחות את בעליהן, נשותינו התחילו לחקות אותן, אני כעסתי על אשתי אבל ניסתה לתקן לי ואני זעמתי על כך. אז שאלה למה את מכחיש את זכותי לתקן לך? אני נשבעתי שבנות הזוג של הנביא מתקנות לו ואחת מהן עוזבת אותו לאורך היום. אז הוכיתי בשוק ואמרתי לה: טועה מי שתעשה כך. התלבשתי והלכתי לחפצה ( בתו של עומר ואישתו של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום) ושאלתי אותה האם יש אחת שמסתכסכת עם הנביא לאורך היום? אמרה: כן, אמרתי טעתה והפסידה, את לא חוששת מפני כעסו של אללה בגלל כעסו של הנביא פן שתאבדי את הכל? אל תתקני לנביא ואל תסתכסכי עמו ואל תעזבי אותו ותוכלי לשאול כפי שאת רוצה" (מסופר על ידי אל-בוח'ארי).

Previous article Next article

Related Articles with סבלנות הנביא כלפי הימנעות בנות הזוג

 • עדינות הנביא עם בנות הזוג

  Site Team

  התייחסותו של הנביא לכל הסובבים אותו ובמיוחד בנות הזוג היתה עדינה ונפלאה מאוד כי אללה תיאר אותו באומרו" אתה בעל

  28/01/2014 1810
 • מימוש רצונן של בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד מיהר תמיד לממש את רצונן של בנות הזוג ולשמח אותן, עאאישה ירציה אללה אמרה לנביא: לכל בנות הזוג יש

  22/01/2014 1949
 • אמונו ובטחונו של הנביא בבנות הזוג

  Site Team

  לכל אדם בעל מעמד חברתי דתי ומדיני נשגב יש אויבים ויריבים. כאשר החנפנים הפיצו דברי הבאשה נגד בנות זוגו בעיר

  20/01/2014 1596
הידיעה אללהIt's a beautiful day