מקורות הנצרות (הברית החדשה)

Site Team
Article translated to : العربية

מקורות הנצרות (הברית החדשה)

האוונגליון הוא מילה יוונית שמשמעותה היא (הבשורה). המוסלמים רואים באוונגליון ספרו של אללה ישתבח שמו ויתעלה אשר הורד על ישוע בן מרים עליו השלום. אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אחריהם הקימונו את ישוע בן מרים למען יאשר את התורה אשר נגלתה לפניו, ולמען יאשר את התורה אשר היתה לפניו, ובו אור ומוסר השכל ליראים" ( השולחן: 46), ישוע עליו השלום קרא לבני ישראל להאמין בברית החדשה כפי שנזכר בבשורה על פי מרקוס " אחרי שהָסְגַר יוחנן בא ישוע לגליל והכריז את בשורת האלהים באמרו, מלאה העת וקרבה מלכות אלהים! שובו בתשובה והאמינו בבשורה!" (הבשורה על-פי מרקוס 1 : 14), הנוצרים הראשונים קראו להאמין בברית החדשה כפי שנזכר במעשי השליחים: " לאחר שהעידו את עדותם ודברו את דבר האדון חזרו לירושלים ובדרכם בשרו את הבשורה בכפרים רבים של שומרונים" (מעשי השליחים 8: 25).

פולוס דבר על כך באגרת הראשונה אל התסלוניקים "אמנם קדם לכן סבלנו והיינו לבוז בפיליפי, דבר שידוע לכם, אך התחזקנו באלהינו להגיד לכם את בשורת אלוהים בנסבות של מאבקים רבים. קריאתנו אליכם אינה נובעת מתוך טעות ולא מתוך מניעים בלתי טהורים, אף איננה ברמיה, אלא כפי שנמצאנו נאמנים בעיני אלהים להיות מפקדים על הבשורה, בהתאם לכך אנחנו מדברים, לא כמשביעים את רצון בני אדם, אלא את רצון אלהים הבוחן את לבבנו." ( אגרת שאול הראשונה אל התסלוניקים 2 : 2). הברית החדשה היא ספר אשר היה קיים ונודע בזמנם של הנוצרים הראשונים כבשורתו של אללה או בשורת המשיח, אלא שאנו לא מוצאים את הבשורה הזאת בין הבשורות הקימות כעת בידם של הנוצרים, איפה הבשורה הזאת? הנוצרים הם אשר חייבים להשיב על השאלה הזאת או להודות שאיבדו אותה בתקופה מקדימה בהיסטוריה שלהם ואולי זה סביר יותר, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " גם עם האומרים, נוצרים אנו, כרתנו ברית, ואולם הם שחכו מקצת הדברים אשר הזכירו להם, ואז זרענו איבה ושנאה ביניהם עד יום תחיית המתים. אז יודיע להם אללה את אשר עשו" (סורת השולחן:14).

מי שקורא בארבעת הבשורות האלה יכול לדעת בקלות כי הקריאות, הדרישות וויכוחים שנזכרו בארבעת האוונגליונים האלה הם נובעים משני דרישות:

1- הקריאה לחזור בתשובה ולעבוד לפי תורתו של משה עליו השלום.

2- הבשורה בהתקרבות הקמת מלכות אללה המבוססת על הצדק והשוויון.

Previous article Next article

Related Articles with מקורות הנצרות (הברית החדשה)

הידיעה אללהIt's a beautiful day