מי הוא השליח של האיסלאם?


Site Team

הנביא מוחמד בן עבדאללה עבדו של אללה ואחרון הנביאים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " מוחמד אינו אב לאיש מכם, כי אם שליח אללה וחותם הנביאים, אללה יודע כל דבר" (המחנות:40).


אללה שלח את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום לכל האנושות כדי להדריך אותם לדרך הישרה ולהזהיר אותם משקר ורע.


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " לא שלחנוך כי אם אל כלל האנשים, למען תהיה מבשר ומזהיר, ואולם מרבית האנשים אינם יודעים." (סורת שבא:28).


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם " לא שלחנוך כי אם להביא רחמים על שוכני העולמים." (סורת הנביאים:107).


הנביא מוחמד עליו ברכה אללה ושלום נהג בצדק, יושר ונאמנות, הנביא מוחמד עליו השלום מעולם לא בגד או פגע באף אחד אפילו לפני ההתגלות, הנביא מוחמד עליו השלום היה ידוע בקרב בני עמו בכנוי "אלאמין" הנאמן.

אללה ישתבח שמו ויתעלה תאר אותו בקוראן הקדוש: "וניחנת בסגולות נשגבות" (סורת הקלמוס:4).

Previous article Next article

Related Articles with מי הוא השליח של האיסלאם?

 • הקדמה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אין האמונה באללה היא להאמין אך ורק באללה וביצוריו, או להאמין בשמים ובארץ ובמה יש בתוכם, אלא שהאמונה באללה ישתבח

  27/02/2013 283
 • האיסלאם נלחם באפלייה הגזעית

  עבד אל- רחמן אל שיח'ה

  דת האיסלאם נלחמה בבורות ואסרה את האי מוסריות, הדת הזו אסרה את הקיפוח וחיסלה את החלוקה השכבתית ששררה בעידן הזה

  06/05/2013 1740
 • האיסלאם ושיטת הסלחנות

  Site Team

  כשאר אנו מדברים  על הסלחנות של האיסלאם איננו מדברים על  אחד מחלקי האיסלאם כיוון שהסלחנות מהווה את

  04/12/2013 1734
הידיעה אללהIt's a beautiful day