מילוי רצונם של בנות הזוג

Site Team

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הקפיד למלא אחר רצונם של בנות הזוג כל עוד ורצון זה אינו עומד בסתירה עם עיקרי ההלכה אפילו אם יהיה הדבר על חשבונו, עאאישה ירציה אללה אמר:" נביא אללה, כל חבריך חוזרים מעליית רגל, הוא שאל :לא עלית רגל מוקדם", עאאישה אמרה: לא, הוא אמר: תלכי לעלות רגל עם אחיך, ונפגש באתרים כך וכך ויצאתי עם עבד א.רחמאן, צפיה בת חויי קבלה מחזור, הנביא אמר את תעצרי בעדנו האם לא הקפת את הכעבה ביום השחיטה, אמרו: כן, אמר הנביא: בסדר, תזוזי ונפגשתי עמו באתרים שונים" (מסופר על ידי אל-בוח'ארי).

Previous article Next article

Related Articles with מילוי רצונם של בנות הזוג

 • מימוש רצונן של בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד מיהר תמיד לממש את רצונן של בנות הזוג ולשמח אותן, עאאישה ירציה אללה אמרה לנביא: לכל בנות הזוג יש

  22/01/2014 1877
 • עדינות הנביא עם בנות הזוג

  Site Team

  התייחסותו של הנביא לכל הסובבים אותו ובמיוחד בנות הזוג היתה עדינה ונפלאה מאוד כי אללה תיאר אותו באומרו" אתה בעל

  28/01/2014 1759
 • אמונו ובטחונו של הנביא בבנות הזוג

  Site Team

  לכל אדם בעל מעמד חברתי דתי ומדיני נשגב יש אויבים ויריבים. כאשר החנפנים הפיצו דברי הבאשה נגד בנות זוגו בעיר

  20/01/2014 1539
הידיעה אללהIt's a beautiful day