מה היא החשיבות של התפילה ؟


Site Team

מה היא החשיבות של התפילה ؟

 

התפילה היא הפולחן החשוב ביותר לאחר הצהרה על ההידבקות בשני עקרונות היסוד של האימונה האיסלאמית: האימונה בייחוד אללה, והאימונה בשליחותו של הנביא מוחמד על בירכת אללה ושלום. אללה יתשבח שמו ציווה למאמינים לבצע מעשי הפולחן לאורך חיים, מועדי התפילה היא פולחן שמועדיה קבועים בזמנים מסוימים, כאשר יתעסק האדם בעניני החיים היום יומיים דבר זה מסיח את דעתו מהתפילה, לכן האדם המאמין חייב להיות בעל רצון חזק ואיתן. אירועי חיים ההפיכים דוחפים האדם לשכוח שאללה יתעלה יודע כל הדברים ביקום הן גדולים והן קטנים וכי אללה ישתבח שמו יחשב אותו על מעשיו בעולם הזה, האדם שוכח כי יבוא יום בו ימות ויכנס אם לגן עדן או לגיהינום. אירועי החיים דוחפים אותו לשכוח ששום דבר בעולם הזה קורה חוץ מהידע של אללה יתעלה. האדם שוכח גם כן את המטרה האמתית של יצירתו ונוכחותו בחיים.  

ההתמדה בחמש התפילות בכל יום מסירה את השכחה שבלבו של המאמין ומפיחה רוח של חיים ברצונו של המאמין, הקשר המתמיד בין העבד המאמין לבין אללה יתעלה מסייע לו להתחייב בהוראותיו של אללה ישתבח שמו. כאשר יעמוד העבד המאמין בפני אללה בתפילה אז הוא סומך על אללה הבורא, דבר שמחזק את הקשר בינו לבין אללה ישתבח שמו, הפסוק הבא מבהיר את תפקידה של התפילה בחיי המאמין ואיך מזכירה התפילה לו את אללה ישתבח שמו ומונעת כל דבר מוגנה, אללה יתעלה אומר בספרו הנשגב: " השמע את הספר אשר נגלה לך וקיים את התפילה, כי התפילה מונעת תועבה וכל דבר מגונה. הזכרת שם אללה היא המעשה גדול מכל, ואללה יודע את אשר תעשו ." (סורת העכביש:45) .


האם אללה יתעלה ציווה את שאר הנביאים לקיים את התפילה ؟

אללה יתעלה צווה את הנביאים לקיים את התפילה כמו שאר המאמינים, הנביאים שנשלחו לאומות שלהם לאורך ההיסטוריה העבירו את השליחות שהוטלה עליהם, לאורך חייהם של הנביאים שמשו את הדוגמה והמופת לממש את הפולחן הזה באופן הנכון והמדויק ביותר, באופן זו היו הנביאים מעבירים את שליחותם לעמים שנשלחו להם באופן מעשי.

יש הרבה פסוקים בקוראן הקדוש שמדווחים לנו על הצורך שיקיימו את התפילה ועל החשיבות הגדולה של הפולחן הזה, יש הרבה פסוקים אחרים שמדברים על ההתמדה שלהם לקיים את מצוות התפילה, הפסוקים האלה מדווחים גם שהנביאים צוו את העמים שלהם להתמיד בהקמת התפילה.

-הנביא אברהם עליו השולום:

אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: "ריבוני, עשה שאקיים את התפילה, וגם זרעי אחרי, ריבוננו, וקבל את תפילתו " ( סורת אברהם: 40(

הנביא ישמעאל עליו השלום:

אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: "הזכר בספר את ישמעאל. הוא קיים נאמנה את כל אשר הבטיח, והיה שליח ונביא .* הוא ציווה את בני ביתו על התפילה ועל הזכאת, והפיק רצון מלפני ריבונו . " (סורת מרים: 55-54).

הנביא מושה עליו השלום:

אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש: " הנה אנוכי אללה, אין אלוה מבלעדי, על כן עבוד אותי וקיים את התפילה למען זכר שמי " (סורת ט.ה: 14(

לגבי הנשיםהמאמינות, אללה ישתבח שמו אומר למרים עליה השלום: "מרים, דבקי בריבונך באדיקות, והשתחווי וכרעי עם הכורעים " ( סורת בית עמרם: 43) .

הנביא ישועקבל אותו צוו מאללה יתעלה, אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: " אמר (התינוק), עבד אללה אני: הוא נתן לי את ספר ועשה אותי נביא, * ועשה אותי מבורך בכל אשר אלך,וציווני על התפילה ועל הזכאת כל ימי חיי " (סורת מרים: 31-30) .

 

Previous article

Related Articles with מה היא החשיבות של התפילה ؟

 • התפילה

  Site Team

  התפלה היא הקשר בין האדם לבין ריבונו, התפילה מונעת מהאדם לשקוע בתענוגים של העולם הזה, ככל שהאימונה בלבו של האדם

  08/05/2014 124
 • התפילה בין האזאן לבין תחילת התפילה

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח לנו כי התפילה לאללה בעת שבין הקריאה לתפילה לבין תחילתה הוא עת של קבלת התפילה,

  07/10/2013 2044
 • התפילה בצבור

  Site Team

   אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי איש עיוור בא  לנביא מוחמד  עליו ברכה ושלום ואמר " הוי שליח אללה, אין

  30/09/2013 1667
הידיעה אללהIt's a beautiful day