מהו האסלאם?


Site Team

אסלאם הוא להיכנע לאללה על ידי להיות כפי מה שהוא ביקש להיות, מעבדות, ולא לשתף אתו מישהו אחר, ולציית להוראות שלו, ולהתרחק מהאיסורים שלו. אסלאם הוא קשר מתמיד בין המוסלמי לבין בוראו. הוא מדבר אתו חמש פעמים ביום ולילה דרך התפילות שכפה עליו. בנוסף למנהגים (סונן) אחרים. הוא גם בקשר מתמיד עם בוראו דרך התפילות והאמרות (זכר) שהוא מדקלם כל הזמן בזמן עבודותיו היומיומיות, מה שמחזק את הקשר שלו עם אלוהו. יש אמרות לפני האוכל ואחריו, לפני ואחרי הכניסה לשירותים. אמרות לפני השינה, ואחרי שמתעורר. אמרות לפני הכניסה לבית, וביציאה ממנו. אמרות לפני הטהרה, ואחריה. אמרות לפני השכיבה עם בת הזוג. אמרות לפני העלייה לרכב.... וכו'. חיי המוסלמי קשורים כולם אל ריבונו. אללה אמר: ﴿قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له﴾ الأنعام 162  "אמור, תפילתי וקורבני וחיי ומותי הם לאללה ריבון העולמים" (המקנה 162).

Previous article Next article

Related Articles with מהו האסלאם?

 • תכונות האסלאם

  Site Team

  כיוון שדת האסלאם היא סוף הדתות המונותיאסתיות, והיא הדת שאללה לא מסכים שיעבדו אותו במה שהוא אחר בלעדיה. אללה אמר:

  01/02/2014 1972
 • השלמות

  Site Team

    האסלאם הוא הדת השלמה. אללה השלים בה את כל ההלכות שהקדימו אותה. בכך הושלם חסד אללה לעבדיו. אללה מסר: ﴿اليوم

  05/02/2014 1773
 • סיכום

  Site Team

  הסיכום של מה שהסברנו לעיל הוא: האסלאם אינו דת עיוורת, שאינה לוקחת בחשבון את המצב של האנשים, וענייני חייהם

  30/03/2014 150
הידיעה אללהIt's a beautiful day