לחכות לתפילה במסגד

Site Team

אחת התכונות הטובות ביותר של המוסלמי, היא ההישארות במסגד וההמתנה עד מועד קיום התפילה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " האדם המוסלמי  נחשב בתפילה כל עוד הוא נמצא במסגד ומחכה לתפילה, המלאכים מתפללים לאללה שיסלח לו ושירחם עליו עד שיעזוב את המסגד".

( מסופר על ידי מוסלם)

אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "אני אספר לך משהו שבו אללה מוחק את החטאים ומעלה את הדרגות בגן עדן,  חבריו של הנביא מוחמד עליו השלום אמרו:    כן, בוודאי, הנביא עליו ברכה ושלום אמר, ההתרחצות לתפילה, להרבות להתפלל במסגד, ולהרבות לחכות לתפילה אחר התפילה זה הוא הג'האד ".

( מסופר על ידי מוסלם)

Previous article Next article

Related Articles with לחכות לתפילה במסגד

 • התפילה

  Site Team

  התפלה היא הקשר בין האדם לבין ריבונו, התפילה מונעת מהאדם לשקוע בתענוגים של העולם הזה, ככל שהאימונה בלבו של האדם

  08/05/2014 124
 • התפילה בצבור

  Site Team

   אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי איש עיוור בא  לנביא מוחמד  עליו ברכה ושלום ואמר " הוי שליח אללה, אין

  30/09/2013 1571
 • הקריאה לתפילה (האזאן)

  Site Team

  הקריאה לתפילה  "האזאן" היא בתור הכרזה על חול הזמן של התפילה, וגם בתור עדות על איסלמם של האנשים באזור שבו

  30/09/2013 1925
הידיעה אללהIt's a beautiful day