להגיד "אין אלוה מבלעדי אללה ואין שותף לו, לו המלכות ולו ההודיה והוא הכל יכול


Site Team 

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר כי את מי שאומר: " אין אלוה מבלעדי אללה ואין שותף לו, לו המלכות ולו ההודיה והוא הכל יכול. (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)" בכל בוקר יהיה כאילו שחרר אחד מצאצאיו של  הנביא איסמעיל עליו השלום (ישמעאל), ואללה יכפר לו עשרה חטאים ויעלה אותו עשרה דרגות ויהיה זה לו מחסה מפני השטן עד שיגיע הערב".

(מסופר על ידי בן מאגה)

 

אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "מי שאומר " אין אלוה מבלעדי אללה ואין שותף לו, לו המלכות ולו ההודיה והוא הכל יכול. (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)" מאה פעמים במהלך היום יהיה כאילו שחרר עשרה עבדים ויהיה לו בבחינת מגן מפני השדים".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

Previous article Next article

Related Articles with להגיד "אין אלוה מבלעדי אללה ואין שותף לו, לו המלכות ולו ההודיה והוא הכל יכול

הידיעה אללהIt's a beautiful day