כיצד מאמינים בדת האסלאם?

Site Team

הכניסה לדת האיסלאם והאימונה בה לא מחייבת טקסים דתיים ספציפיים או מנהגים שאחד צריך לבצע הן במקמות ספציפיים והן מול אנשים מסוימים. זאת בשל העובדה כי האיסלאם הוא קשר ישיר בין העבד והריבון שלו ללא מתווכים. כמו כן, האדם לא צריך להפעיל מאמצים גדולים כדי להאמין בדת האיסלאם הוא רק צריך לבטא כמה מילים קלות אבל גדולות מאוד במשמעות. אדם שהחליט להיות  מוסלמי אומר את המילים הבאות  אשר נקראות בשם "שהאדה" העדות " אני מעיד שאין אלוה מבלעדי אללה, וכי מוחמד עליו השלום הוא שליח אללה".


הצהרה זו היא המפתח להאמין בדת האיסלאם. מי שאמר את המילים האלה, אז הוא מתנער מכל הדתות האחרות מלבד האסלאם וכל האמונות אשר סותרות לאיסלאם. באמצעות הצהרה זו, הוא מקבל את הזכויות של כל המוסלמים האחרים ויהיה מחוייב למלא את הזכויות של כל המוסלמים האחרים, כיוון שהאיסלאם מתחשב במשמעות הגלויה ולא במשמעות הנסתרת אשר אללה לבד יודיע אותה, אבל צריך לדעת את המשמעויות של השהאדה?  

Previous article Next article

Related Articles with כיצד מאמינים בדת האסלאם?

 • תכונות האסלאם

  Site Team

  כיוון שדת האסלאם היא סוף הדתות המונותיאסתיות, והיא הדת שאללה לא מסכים שיעבדו אותו במה שהוא אחר בלעדיה. אללה אמר:

  01/02/2014 1714
 • ירידת ישוע עליו השלום

  Site Team

  המוסלמים מאמינים שהנביא ישוע  עליו השלום יירד לארץ לקראת סוף הזמן. הוא יחזור בתקופה שבה  התפשטה הבורות

  02/09/2014 3516
 • האם התשפט האיסלאם בכפייה?

  Site Team

  ההוראות העיקריות של דת האיסלאם מפריכות את טענת השווא שדת האיסלאם התפשטה על ידי אילוץ וכפייה, כיוון שאללה ישתבח שמו

  07/11/2013 1269
הידיעה אללהIt's a beautiful day