טענתו של כי ישוע נשלח לכל האנושות

Site Team
Article translated to : العربية

 

טענתו של כי ישוע נשלח לכל האנושות

פול טען כי המשיח בן מרים עליו השלום נשלח לכל האומות, ולאחר מכן טען כי הוא עצמו נשלח לכל האנושות, הוא אומר באגרתו אל הרומים: " אליכם הגוים אני מדבר; בהיותי אני שליח לגוים מכבד אני את שרותי" (אגרת שאול אל הרומים יא :13).

ואומר באגרת שלו אל הגלטים: " אבל כאשר אלהים, שהקדישני מרחם אמי וקראני בחסדו, רצה, לגלות בי את בנו כדי שאבשרנו בגוים, לא נועצתי אז עם בשר ודם" (אגרת שאול אל הגלטים:15/1).

נזכר באגרתו אל האפסים: " לי, הקטן מכל הקדושים, נתן החסד הזה לבשר לגוים את עשר המשיח, העצום לאין חקר" (אגרת שאול אל האפסים:8/3).

אלא שזה סותר למה שהמשיח עליו השלום אמר על עצמו, נזכר בבשורה על פי מתי: " ענה ישוע ואמר: "לא נשלחתי אלא אל הצאן האובדות אשר לבית ישראל " (הבשורה על פי מתי:24/15), וגם מה שהמשיח בן מרים אמר לתלמידיו בבשורה על פי מתי: " את שנים-עשר אלה שלח ישוע בצוותו עליהם את הדבר הזה: "אל תלכו לדרך הגויים ואל תכנסו לעיר של שומרונים, אלא לכו אל הצאן האובדות אשר לבית ישראל." (הבשורה על פי מתי :10/5).

Previous article Next article

Related Articles with טענתו של כי ישוע נשלח לכל האנושות

הידיעה אללהIt's a beautiful day