חיג'אב (הצעיף )

Site Team

אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה על האישה המוסלמיה לחבוש את הצעיף כדי להגן על הכבוד שלה, ולקדם את צניעת המבט ולהגן על החברה המוסלמית מפני התשוקות האסורות באיסלאם.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " הוי הנביא, אמור לנשותיך ולבנותחיך ולנשות המאמינים, כי עליהן לעטוף עצמן בגלימותיהן. בכך ייטיבו הכל להכיר בכבודן, ולא יפגעו בהן. אללה סולח ורחום." ( סורת המחנות: 59)

Previous article Next article

Related Articles with חיג'אב (הצעיף )

הידיעה אללהIt's a beautiful day