חושי השמיעה והראייה


Site Team

חושי השמיעה והראייה

חוש השמיעה של העובּר נוצר לפני חוש הראייה.העובּר מסוגל לשמוע קולות אחרי 24 שבועות,ואילו לראות,רק אחרי 28 שבועות הוא יכול,והרשתית הופכת להיות רגישה לאור.

נא לעיין בפסוקים הבאים העוסקים בהיווי החושים בעובּר :


"אחר עיצבו ונפח בו מרוחו,ונתן לכם אוזניים ועיניים ולב,ואולם מה מעט מודים אתם" הִשְתַחֲ וָָיה -السجدة 9

"בראנו את האדם מזרע מהול,ולמען נסותו,עשׂינוהו שומע ורואה " הָאָדָם-الإنسان 2

" הוא אשר יצר לכם אוזניים ועיניים ולב,ואתם,מה מעט תכּירו טובה" הַמַּאֲמִ ינִ ים -المؤمنون 78

בכל הפסוקים האלה,חוש השמיעה נזכר לפני חוש הראייה.

"הוא ברא אתכם בבטן אמכם ,בריאה אַחַר בריאה ,בתוככי שלושה מדורי אפלולית.זהו אללה ריבּונכם.לו המלכות ואין אלוה מבַּ לעדיו.כיצד זה תוּטו " הַחֲבוּרוֹת-الزمر 6

Previous article Next article

Related Articles with חושי השמיעה והראייה

 • האם אנו יכולים להוכיח כי הקוראן מעם אללה ?

  Yousef Estes

  האם אנו יכולים להוכיח כי הקוראן מעם אללה ? המוסלמים מחזיקים הוכחה נחרצת כי אין ספר על פני האדמה כמו הקוראן

  19/11/2009 23705
 • חלק מאזכורי הבוקר והערב

  Site Team

  חלק מאזכורי הבוקר והערב 1.הנביא עליו השלום אמר: "כאשר יקום אחד מכם בבוקר שיגיד, התעוררנו והמלכות בידי אללה, ריבון

  05/04/2014 2067
 • השומע

  Site Team

    השומע השומע הוא אחד השמות היפים של אללה . אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " הרוצה לבוא

  25/10/2011 1432
הידיעה אללהIt's a beautiful day