זיהוי המין


Site Team

זיהוי המין

תא הזרע ,ולא תא הבי צה,הוא שמגדיר את מינו של העובּר ,דווקא לפי זוג מספר 23 של הכרומוזומים ,אם הם  XX או YX ؟

כלומר,אם הכרומוזום המַפְרֶה את תא הביצה הוא מסוג X אז העובּר נקבה,ואילו אם הוא מסוג Y אז העובּר זכר

וכי הוא שברא את צמד המינים ,זכר ונקבה, מטיפה של " זרע נשפך" הַכּ וֹכָב-النجم 45_ 46

המילה הערבית(نطفة-טיפת דם) משמעותה:כמות מדויקת של נוזלים. והמילה(تُمنى משמעותה :נשפך .לכן,הכוונה לתא הזרע.

 

 

הלא היה רק טיפה של זרע נשפך, ואז היה דם מעוּבּה," וכך ברָאו(אללה)ועיצבו,ועשׂאוֹ צמד מינים ,זכר ונקבה" תְחִ יּת הַמֵּתִ ים القيامة37_38_39


בפסוק זה ,הקוראן,עוד פעם , מזכיר את הכמות המדויקת(قطرة טיפה),על ידי המשפט(نطفة من منى טיפת דם של זרע ),שהיא אחראית על זיהוי מינו של העובּר.

 

בחצי האי ההודי ,החמות מעדיפות בן זכר ,ונוזפות בנש ות בניהן אם הולידו בת.אם היו מודעות לעובדה הנ''ל,היו נוזפים בבניהם! כי,גם הקוראן וגם המדע החליטו,שזרעו של הגבר הוא שמגדיר את מינו של העובּר.


 

Previous article Next article

Related Articles with זיהוי המין

הידיעה אללהIt's a beautiful day