הצום של יום ערפה

Site Team

אללה ישתבח שמו ויתעלה הורה למוסלמים שאינם  מקיימים את מצוות העליה לרגל לצום ביום ערפה, הצום ביום הזה נחשב למעשה הפולחן הטוב ביותר בעשרת הימים הראשונים של החודש ד'וּ אל-חג'ה - החודש השנים-עשר והאחרון בלוח השנה המוסלמי.

אללה יתעלה אסר על עולי הרגל לצום ביום הזה משום שהם צריכים להיות חזקים בעודם מקיים את טקסי העלייה לרגל, אבו קתאדה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " מי שיצום ביום זה אללה יסלח לו על כל החטאים של השנה שעברה".

 

הערה : יש לדעת כי הסליחה של אללה כתגמול על הצום של הימים האלה היא סליחה על ( העברות הקטנות ) الصغائر ולא על (העברות הקשות) الكبائر .

 

 

Previous article Next article

Related Articles with הצום של יום ערפה

הידיעה אללהIt's a beautiful day