העשן


Site Team

Article translated to : العربية

העשן

המדענים מגלים לנו עובדות חדשות שמעידות על אמיתותו וכנותו של הקוראן הקדוש, עובדות אלו מבהירות כי המילה "עשן" שנבחרה על ידי אללה בקוראן הקדוש לתאר את תחילת בריאת  היקום היא המילה המדויקת ביותר מבחינה מדעית, בעוד שהמדענים מתלבטים בכך..

 

קורא יקר, במחקר זה מתברר לנו נס של ממש במילה "עשן" שנזכרה בקוראן הקדוש כאשר דיבר אללה ישתבח שמו על תחילת בריאת היקום. למרות התנגדותם של הספקנים למילה זו בטענה  כי המדענים קוראים לעננים הצפופים הנפוצים בין הכוכבים בשם אבק "זה הוא המונח המדעי", אלא שהקוראן הקדוש מוכיח במרצות הימים את אמיתות מילותיו ואת דייקנות הביטוים שלו . וזה מה שנראה בתמונות של המיקרוסקופ האלקטרוני .

 

זו היא תמונה של מה שהמדענים חשבו לאבק היקום, ענן זה משתרע  לאורך מיליארדי קילומטרים, אולם יש חדש שהתברר באחרונה ?

האם המילה "אבק קוסמי" מדויקת מבחינה מדעית ؟

ומדוע לא השתמש הקוראן הקדוש במילה  "אבק" בעוד שהשתמש במילה "עשן" ؟

אללה יתהלל ויתעלה דיווח לנו בספרו הנשגב על תחילת בריאת היקום, ואיך היו השמים עשן בתחילת בריאתם, אללה ישתבח שמו אומר בקוראן הקדוש : "אז הִרקיע אל השמים, והם עשן, ואמר להם ולארץ, גשו הלום, אם מרצון ואם מאונוס! אמרו, נבוא מרצוננו. * אז, ביומיים, גזר שיהיו שבעה רקיעים, וגילה בכל רקיע את הצו המוטל עליו ועיטרנו את הרקיע הראשון בפנסים, וגוננו. כך תיכֵּן האדיר והיודע ." ( סורת פוצלת :12-11) . בפסוק הקוראני הזה אפשר להבחין בכמה נסים מדעיים שלא נגלו אלא באחרונה:

המדענים חשבו במשך זמן רב כי היקום מלא באבק הקוסמי, ובכל פעם שהיו מגלים אחד העננים היו אומרים שענן זה מורכב מאטומי האבק. לאחר התפתחות ידע היקום הצליחו המדענים להביא את המולקולות שהיו מכנים אותן "אבק קוסמי" ארצה  ובדקו אותן במעבדה, ומה היו התוצאות ?

זו היא תמונה של ענן מהעשן שכבר גילה לנו את הכוכבים הסמוכים, אשר פועלים כמו מנורות שחושפים את הדרך עבור המדענים, השבח לאללה שהכפיף לנו את הכוכבים עד שנוכל לראות את העשן הקוסמי ולהאמין בכנות הקוראן הקדוש. אללה ישתבח שמו אומר בקוראן הקדוש : "ריבונכם הוא אללה אשר ברא את השמים ואת הארץ בשישה ימים ואחר כך ישב בגאון על כס הככוד. הוא עוטה על היום את כסות הלילה החש לבוא בעקבותו. וברא את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, וכולם כפופים לדבריו. אכן, שלו היא הבריאה ובידיו כל דבר. יתברך אללה ריבון העולמים" ( סורת אלאעראף :54 ).

זו היא תמונה למטוס מצויד באמצעי בחינה לאסוף את אטומי האבק הקוסמי מתחומי האטמוספירה שנכללים במטאורים הקטנים למדי למען עשית אנליזה לחומרים אלה במעבדות נאס"א. הרהרו איתי  איך אללה ישתבח שמו  הכפיף לאנשים את האמצעים לזהות את תחילת היקום, אללה ישתבח שמו קורא למוסלמים בקוראן הקדוש: " אמור, קומו והתהלכו בארץ וראו כיצד ברא לראשונה. אחר ייצור אללה את היצירה האחרונה, הן אללה הוא כל יכול." (סורת העכביש :20 ) אלא שמי נענו לקריאה זו הם הלא מוסלמים למרבה הצער!!!

המדען שפיקח על עשית האנליזה לחומרים אלו במעבדות של סוכנות החלל האמריקאית נאס"א אמר כי: "מולקולות אלו, אשר קראנו בשם האבק הקוסמי לא דומות לאבק כלל, ואם רוצים אנו לתאר את המולקולות הללו בדיקנות גבוהה, אז המילה הטובה ביותר היא המילה (עשן) זאת אומרת באנגלית " smoke " .

זו תמונה של מעבדת האנליזה של האבק הקוסמי במרכז החלל גונסון, בה נראים המדענים שאספו את אטומי האבק ובדקו אותם בדייקנות, האבק זה נאסף על ידי אחת מספינות החלל, לאחר הבדיקה התברר ללא ספק כי מה שחשבו המדענים לאבק אין לו שום קשר לאבק הידוע והקריאה בשם זה שגויה לגמרי, וכי המילה הטובה ביותר לתאר את האטומים אלה היא המילה "עשן" .

מכשיר בדיקת אטומי האבק הקוסמי במעבדות של אוניברסיטת וושנגטון, המכשיר הזה הוא המכשיר הראשון בעולם שנועד לחקור את היקום במעבדה במקום הפרספקטיבות. ראוי לציין כי המכשיר הזה הוכיח את הטבע העשני של ענני הגז והאבק הנופוצים ביקום .

הדבר המוזר הוא שהם שמים את המילה "smoke" בסוגריים, מכיוון שמילה זו חדשה התחום המחקרים שלהם אלא שהמילה זו נזכרה בקוראן הקדוש שנחשב לספר הפלאים לפני 1400 שנים, לכן כאשר דיבר אללה יתברך ויתעלה על דבר זה בקוראן הקדוש השתמש במילה מדויקת מאוד אותה מילה שמדענים משתמשים בה היום לתאר את האבק הקוסמי.

המדענים אומרים היום במדויק כי:

התפוצצות הסוברנובה (התפוצצות הכוכבים) שמפיצים כמיות גדולות של עשן מגלים לנו אחד מסודות היקום, הסוד של נוכחותם של כמיות גדולות מהעשן הקוסמי בתחילת יצירת היקום.   

לכן המדענים מדגישים כי היקום היה מלא בעשן בתחילתו!!

וזה מה שאמר אללה יתעלה בקוראן הקדוש "אז הרקיע אל השמים ,והם עשן" .

אחת העובדות החשובות באסטרונומיה היא העובדה של ההתפשות האבק הקוסמי בכמויות אדירות ביקום כעת, דבר שגורם להסתיר את האור של רוב הכוכבים. עשן זה מכסה את השטח של הכוכבים, ענני העשן הענקים יכולים לקבל צורות של כוכבים וגלקסיות, לכן העשן הוא בסיס חשוב בבניית היקום. המדענים מדגישים כי חעשן זה קיים מאז תחילתה של בריאת היקום .

מדעני המערב דיברו ארוכות על "ענני האבק" הנפוצים ביקום הרחב, אלא שלאחרונה החילו להודות כי הקריאה בשם "ענני האבק" אינה מדויקת מבחינה מדעית בעוד שהמילה "עשן" היא המילה המדויקת יותר, לכן המדענים אמרו לאחר שגילו את העשן הנובע מהתפוצצות הכוכבים : (smoking supernovae).

"האבק הקוסמי הוא חלקיקים דקים של החומר המוצק ששחות בחלל בין הכוכבים, שאינו דומה לאבק שאנחנו רואים בבית בעוד שדומה מאוד לעשן הסיגריה .  קיום העשן הקוסמי סביב הכוכבים מסייע להם לקבל צורותיהם, והוא אבן בנייה של הכוכבים " .

אנו נהרהר כעת בכמה תמונות  אמיתיות של חלקיקי העשן הקוסמי הן שנלקחו על ידי עדשות מצפה הכוכבים האבל והן שנבדקו מתחת המיקרוסקופ האלקטרוני . 

מולקולה של עשן קוסמי כפי שנראית דרך המיקרוסקופ האלקטרוני, יצויין כי המולקוה מורכבת ממספר רב של מולקולות קטנות אשר דומות במידה רבה למולקולות עשן הסיגריה, התמונה הזו היא התמונה הראשונה של מולקולת האבק הקוסמי שקוטרה מגיע ל 3 מייקרומטר (לפעמים מגיע ל 50 מייקרומטר), מולקולת האבק הקוסמי מורכבת בעיקר מהפחם והסיליקון שנחשבים לשני הרכיבים הבסיסיים של העשן הידוע לנו . 

העשן הזה היה תוצאה של התפוצצות הכוכבים, ואולי נגרם על ידי ההתפוצצות הקוסמית הגדולה בתחילת הבריאה, המדענים מדגישים כי הגודל של ענני העשן גדול יותר מהגודל של כוכבי היקום!, המדענים הדגישו גם כן כי ענני העשן הקוסמי שחים באופן מתמיד וכי יש אפשרות גדולה שהעשן הקוסמי הזה יתקרב לראשנו!!!    

המדענים לא פסלו את אפשרות של התקרבות ענני העשן לכדור הארץ אשר יכסו אותו ויחדרו לאטמוספירה !!  דבר מוזר הוא כי הקוראן הקדוש דיווח לנו על דבר זה והוא אחד סימני יום הדין, אללה ישתבח שמו אומר בקוראן הקדוש : " צפה לבואו של יום אשר בו יביאו השמים עשן לעין כל,* והוא יכסה את האנשים. * זה עונש קשה, * ריבוננו, חסר מעלינו את העונש, * כי מאמינים אנו. * אך מה יועיל להם, אם ייזכרו לאחר  שכבר בא אליהם שליח אשר הזהירם ברורות* הם פנו לו עורף ואמרו, אחרים לימדוהו, והוא אחוז שד . * גם אם נסיר קמעט את העונש, תשובו לסורכם" (סורת העשן 15-10).

זו תמונה של התפוצצות אחד הכוכבים בגלקסיה שלנו הדבר שגורם להפיץ כמיות אדירות של העשן הקוסמי אשר נזרקות רחוק מהכוכבים, התמונה זו צולמה על ידי אינפרה אדומה בגלל המרחק הגדדול  שבינינו לבין העשן הקוסמי .

  קוראים יקרים, התכוונתי במחקר זה לשים כמה תמונות ומספר מדעות המדענים באופן מלולי כדי שהעובדות יהיו וודאיות שאין לחלוק עליהן, אם שאלנו אחד ממדעני סוכנות החלל נאס"א איזו מילה אתה מעדיף לתאר את ענני היקום אבק או עשן? התשובה המיידית תהיה "עשן" מכיוון שמילה זו משקפת במדויק את המציאות של עננים אלה, השאלה שלנו כאן לספקנים : הלא זה מה שעשה הקוראן הקדוש לפני 14מאות שנים כאשר תאר את העננים אלה במילה "עשן" ??!!

 

Previous article Next article

Related Articles with העשן

 • מהעשן אל הפנסים

  Site Team

  מהעשן אל הפנסים מה על השלב שלאחר העשן בקוראן? מה מדווח לנו ספרו של אללה יתעלה ? אם נהרהר בפסוק הקוראני שלאחר

  03/12/2009 3107
 • הבכי של השמים

  Site Team

  הבכי של השמים אחד הדברים המוזרים ומעוררים את תשומת הלב שהמדענים ובמיוחד פרופסור וטיל מצהירים שהם " יכולים

  03/12/2009 3769
 • המילה המדויקת יותר לתאר את היקום המקדים הי

  Site Team

  המילה המדויקת יותר לתאר את היקום המקדיםהיא "עשן " אחד המדעניים הצהיר באחד המאמרים המדעיים

  03/12/2009 3435
הידיעה אללהIt's a beautiful day