העלייה לרגל


Site Team

העלייה לרגל באיסלאם היא הביקור בכעבה ובהר ערפאת וכמה אתרים קבועים בזמנים קבועים, כמו כל מצוות-היסוד, גם מצוות ה"חג'" חלה הן על המוסלם והן על המוסלמית, הבוגרים והבריאים בגוף ובנפש. על המוסלמים לעלות לרגל למכה לפחות פעם אחת בחייהם, אם כי ההלכה פוטרת מאמינים מלקיימה או מתירה להם ליפות כוחם של אחרים לבצעה בשמם - מסיבות בריאות.


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" האנשים מחויבים בפני אללה לעלות לרגל אל הבית – כל היכול לצאת לדרך, ואולם כל הכופר, הנה אללה אינו נזקק לשכוני העולמים" (סורת בית עמרם:97).


העונה של העליה לרגל נחשבת לאיסוף הגדול ביותר של המוסלמים מכל רחבי העולם אשר מתפללים בתפילה אחד בעודם לובשים אותם בגדים ומקימים מצווה אחת, ללא כל הבדל ביו העשירים והעניים, הלבנים והשחורים, ערבים ולא ערבים דבר שמדגיש את האחווה והאחדות בין המוסלמים.

Previous article Next article

Related Articles with העלייה לרגל

 • העלייה לרגל

  Site Team

  העלייה לרגל באיסלאם היא הביקור בכעבה ובהר ערפאת וכמה אתרים קבועים בזמנים קבועים, כמו כל מצוות-היסוד, גם מצוות

  16/06/2014 126
 • החוכמה האלוהית מהחג (העליה לרגל)

  Site Team

  1-  העליה לרגל מגדילה את התגמול מעם אללה יתעלה, אללה יתעלה עשה את התגמול של העלייה לרגל טובה הוא להיכנס לגן

  16/06/2014 1783
 • הסבלנות של האיסלאם לגבי העלייה לרגל

  Site Team

  אחת המטרות של מצוות העלייה לרגל היא איחוד אללה ישתבח שמו ויתעלה שבמהלכה כל המוסלמים אשר מקיימים את מצוות העלייה

  09/12/2013 1748
הידיעה אללהIt's a beautiful day