העובּר נברא ולא נברא


Site Team

העובּר נברא ולא נברא

אם העובּר נסדק במהלך עיצובה של פיסת הבשר הקרוש ,ואם ניתחנו את איבריו החיצוניים ,נגלה שחלק כבר נשלם וחלק לא.

ולפי פרופ' (ג'ונסון) ,אם הגדרנו את העובּר כגוף שלם,אז הכוונה לחלק שנשלם,ואם הוגדר כגוף חסר,אז הכוונה לחלק שעוד לא הושלם.

והשאלה היא:האם העובּר יצירה שלמה או לא? אין תיאור מתאים למצב זה יותר מתיאורו של הקוראן ,שקבע ש העובּר (נברא ולא נברא) לפי הפסוק הבא:


"הוי האנשים , אם אינכם בטוחים כי לבסוף יעוררכם לחיים,הנה אנ ו בראנו אתכם מעפר ,אַחַר מטיפת הזרע ,אַחַר
מדם מעוּבֶּה,אַחַר מפיסת בשׂר ,בין אם מוגמרת ובין אם לאו- כך נבהיר לכם זאת .נשאיר ברחם את אשר נחפוץ לזמן קצוב,ואז נוציאכם עוללים ,אַחַר תגיעו לפרקכם .כמה מכם
ייאספו אל אבותיכם,וכמה יגיעו אל הגיל האומלל אשר בו לא יֵדעו עו ד את אשר יָדעו לפָנים .הנה לעיניךָ אדמה חֲרֵבה :אך נוריד עליה מים,ומיד תזוע ותירוֹם ותצמיח כל מין נאה " הָעֲלִ יּה לְרֶגֶל -الحج 5

Previous article Next article

Related Articles with העובּר נברא ולא נברא

 • ממה נברא האדם?

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר כי האדם נברא מזרע של הגבר נכנס לביצה של האישה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב"

  03/05/2014 1767
 • השלבים של בריאת האדם

  Site Team

  בתחילת הבריאה האדם לא היה ישות של ממש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב"  האם אין פרק זמן בחיי האדם אשר

  03/05/2014 1776
 • ברא את האדם מטיפה שיוצאת מבין עמוד השדרה לצ

  Site Team

  ברא את האדם מטיפה שיוצאת מבין עמוד השדרה לצלעים   על כן יבדוק-נא האדם ממה נברא,  נברא מזִרמת מים,

  21/11/2010 2049
הידיעה אללהIt's a beautiful day