העובּר מוגן על ידי שלוש שכבות של חושך


Site Team

העובּר מוגן על ידי שלוש שכבות של חושך

" הוא בורא אתכם בבטן אמכם,בריאה אַחַר בריאה,בתוככי שלושה מדורי אפלולית" הַחֲבוּרוֹת-الزمر 6

לפי פרופ'"מור" : שלושה מדורי אפלולית הנזכרות בקוראן הן:
1)הגדר הקדמי לבטן האישה
2)גדר הרחם

3)שׂק השפיר  The amnioc-chorionic membrane

Previous article Next article

Related Articles with העובּר מוגן על ידי שלוש שכבות של חושך

 • העובּר נברא ולא נברא

  Site Team

  העובּר נברא ולא נברא אם העובּר נסדק במהלך עיצובה של פיסת הבשר הקרוש ,ואם ניתחנו את איבריו החיצוניים ,נגלה שחלק

  24/11/2010 2930
 • זיהוי המין

  Site Team

  זיהוי המין תא הזרע ,ולא תא הבי צה,הוא שמגדיר את מינו של העובּר ,דווקא לפי זוג מספר 23 של הכרומוזומים ,אם

  22/11/2010 2747
 • שלבי התהוותו של העובּר

  Site Team

  שלבי התהוותו של העובּר   בראנו את האדם מתמצית נוזל ,מטין, אַחַר עשׂינוהו "זרע אשר הוּשׂם במקום

  23/11/2010 2478
הידיעה אללהIt's a beautiful day