הסלחנות של האיסלאם בתחום העונשים


Site Team

 

האיסלאם קבע את עונש ההלקה על נתינת דופי בנשים נשואות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הנותנים דופי בנשים נשואות, ואינם מביאים ארבעה עדים, הלקו אותם שמונים מלקות, ולעולם אל תקבלו את עדותם. הם המופקרים." (סורת האור :4).

החוק האיסלמי (השריעה) קובע עונשים לכל פשע אשר מהווה סכנה על החברה האיסלאמית, האיסלאם קבע חוק העונשים לפי דבריו של אללה יתעלה " רעה תחת רעה תשלום, ואולם המוחל והמשלים – שכרו על אללה. אין הוא אוהב את בני העוולה" (סורת המעוצה:40).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם בקוראן הקדוש " ובהענישכם, השיבו מידה כנגד מידה, ואולם אם תבליגו בעוז רוח, דעו כי למבליגים בעוז רוח ייטב" (סורת הדבורה:126).

לעונשים באיסלאם כמה תנאים כדי להתקיים:

1- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בתחום ישום העונשים היא שפתח את הדלת בפני הסליחה והמחילה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " רעה תחת רעה תשלום, ואולם המוחל והמשלים – שכרו על אללה. אין הוא אוהב את בני העוולה" (סורת המעוצה:40).

2- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בתחום ישום העונשים היא כל עוד שאדם לא הכריז בפומבי על הפרת האיסורים של האיסלאם והרשויות לא יודעו על זה, אז לא מקיימים את העונש, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אללה סולח לכל האומה שלי על חטאיהם למעט המכריז בפמובי על החטאים האלה, דבר מוזר הוא שהאדם מבצע חטא בלילה ואללה מסתיר את החטאים האלה ובבוקר יכריז בפומבי על חטאיו" .

המטרה של ישום העונשים האלה היא לשמור על החברה מפני התפשטות הרשע והפשעים והבטחת הביטחה והביטחון בחברה ולהרתיע את הגנבים והזונים מלעשות פשעים וחטאים אשר אללה יתעלה אסר עליהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "צוותים בנקמת הדם למען תבטיחו חיים, אתם נבוני הלב, ולמען תהיה בכם יראה" (סורת  הפרה: 179).

אחד יכול לומר כי העונשים על פי החוק האיסלמי (השריעה) הם קשים מאוד, התגובה לכך היא שכל אדם משכיל מודה שהפשעים האלה מביאים נזקים חמורים  מאוד אשר משפעים בצורה שלילית על החברה המוסלמית ואין מנוס מלהילחם בפשעים האלה ולהרתיע את הפושעים מביצוע עוולה עד שלא יתמידו במעשים רעים אלה.

 

Previous article Next article

Related Articles with הסלחנות של האיסלאם בתחום העונשים

הידיעה אללהIt's a beautiful day