הסלחנות של האיסלאם בתחום הטהרה


Site Team

הטהרה באיסלאם היא אחת המצוות הדרושות כמעט לכל מעשי הפולחן בדת האיסלאם, בשים לב לחשיבות המים  במעשי הטהרה לפני חמש התפילות, תפילות מרצון, תפילות יום שישי ותפילות החגים, אללה ישתבח שמו ויתעלה הקיל על המוסלמים בנושא זה, בחלק הבא נסקר את הסלחנות ומידת הרחמים של האיסלאם בעניין הטהרה:


1- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין הטהרה היא שעשה את המים טהורים כל עוד שהריח והטעם שלהם לא השתנו, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" אין  כל דבר שמטמא את המים  חוץ מדבר שגורם לשנות את הריח והטעם שלהם" .


2- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין הטהרה היא שעשה את הריר של בעלי החייים הטהורים טהור ונקי. כבשה בת כעב סיפרה כי אבי קתאדה ביקש ממנה להתיז לו את המים  בעודו מתרחץ לתפילה, ונכנסה חתול כדי לשתות, אז אבו קתאדה הושיט לחתול  את כלי המים  עד שתוכל לשתות, כבשה אמרה: הוא ראה אותי בעודי מביטה בו!!, אבו קתאדה אמר לה: האם את מתפלאת מזה, היא אמרה :כן, אבו קתאדה הגיב : הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  אמר כי החותל אינה טמאה.


3-אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין הטהרה היא שנתן  השראה למוסלמים  להשתמש בחול הנקי במקרה שאין מים באופן מספיק או השימוש במים פוגע בבריאותו של האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, בקומכם להתפלל, רחצו את פניכם ואת ידיכם עד המרפקים, ונגבו את ראשיכם (ורחצו) את רגליכם עד הקרסוליים. ואם נטמאתם, היטהרו. ואם חולים אתם, או נוסעים בדרך, או שבים מעשיית  הצרכים, או ממגע עם אישה, ואינכם מוצאים מים, בקשו לכם  חול  נקי והעבירוהו על פניכם ועל ידיכם. אין אללה רוצה להעיק עליכם, רק לטהר אתכם יחפוץ, ולהשלים חסדו עליכם, למען תכירו טובה". (סורת  השולחן:6).


4- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין הטהרה היא שנתן  השראה למוסלמים לבצע רחצה אפילו מעל גרביים, אלא שישנם תנאים מסוימים שמאפשרים את זה, געפר בן עמרו סיפר כי אביו אמר " ראיתי את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום בעודו מתרחץ לתפילה ומצחצח את הנעלים והמצנפת שלו". 


5- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין הטהרה היא שעשה את הארץ טהורה כדי שהאדם המאמין יכול לקיים את התפילה בכל מקום חוץ מבית קברות ובית המרחץ כל עוד לא נבחן  בו טומאה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אללה נתן לי חמישה דברים לא ניתנו לאף אחד אחר, כל הנביאים שנשלחו קודם נשלחו לעמים שלהם בלבד בעוד שנשלחתי לכל האנושות, אללה יתעלה התיר לי את המלקוח בעוד שלא הותר לאף אחד אחר, אללה עשה לי את האדמה טהורה ומקום  לתפילה שכל מאמין יכול להתפלל בזמן הנכון אפילו היכן הוא נמצא ואללה נתן לי לבקש את המחילה לאנשים ביום תחית המתים".


 6- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין הטהרה היא שהקיל על המוסלמים להסיר את הטומאה מהמקומות על ידי שימוש במים, זה מתברר מסיפורו של הבדואי שהשתין במסגד, אז האנשים מיהרו להכות אותו, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ציווה עליהם לעזוב את הבדואי הזה ולשפוך מים על המקום שבו הוא השתין ואמר להם: אתם כבר נשלחתם כדי להקיל על האנשים ולא להקשות עליהם.


7- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין הטהרה היא שעשה את  השתן והגללים של בעלי החיים שמותר לאוכל את בשרם באיסלאם טהורים חוץ מהגמלים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  אפשר לאחד האנשים להתפלל בגדרות הצואן.

Previous article Next article

Related Articles with הסלחנות של האיסלאם בתחום הטהרה

הידיעה אללהIt's a beautiful day