הסיבה לשינויים בין בני האדם

Site Team

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר לנו את הסיבה של השינויים בצבע, אופי או טבע בין הצאצאים של אדם עליו השלום כאשר אמר " אללה ברא את אדם עליו השלום ממלא חפן של עפר האדמה, לכן צאצאיו של אדם באו בהתאם לטבע של האדמה שנבראו ממנה, חלק מהם אדומים ושחורים וחלק אחר לבנים, צהובים, טובים ורעים" (אבן חיבאן).

Previous article Next article

Related Articles with הסיבה לשינויים בין בני האדם

 • השלבים של בריאת האדם

  Site Team

  בתחילת הבריאה האדם לא היה ישות של ממש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב"  האם אין פרק זמן בחיי האדם אשר

  03/05/2014 1567
 • השוויון באיסלאם

  Site Team

  על כן יש להבין כי מקור בני האדם הוא אחד, והוא (אדם) עליו השלום, כפי הבהיר אללה ישתבח שמו. הוא אמר בקוראן: " ישוע

  08/05/2013 1549
 • החוכמה מאחורי בריאת בני האדם

  Site Team

  השאלה הנשאלת עכשיו היא: מה היא הסיבה של בריאת בני האדם שאללה יתעלה הכפיף להם כל אשר ביקום? אללה יתעלה הבהיר לנו

  24/08/2014 1730
הידיעה אללהIt's a beautiful day