הסבלנות של האיסלאם לגבי העלייה לרגל


Site Team

אחת המטרות של מצוות העלייה לרגל היא איחוד אללה ישתבח שמו ויתעלה שבמהלכה כל המוסלמים אשר מקיימים את מצוות העלייה לרגל מביעים את ייחודו של אללה יתעלה בעודם אומרים " הִנני לפקודתך, לרשרותך אלוהי, אין אלוה מבלעדיך" ללא כל קשר למוצא אתני, גזע, צבע או מעמד חברתי, בשורות הבאות נסקר חלק מהסלחנות ומידת הרחמים של האיסלאם בעניין העליה לרגל:

 

1- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם במציוות העליה לרגל היא שהטיל על המוסלמים לקיים את העליה לרגל  לפעם אחת בחיים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" הוי אנשים, אללה  ציווה עליכם לעלות לרגל,  אחד האנשים אמר : האם חייבים לעשות את זה בכל שנה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום שתק בעוד שהאיש חזר על משפטו שלוש פעמים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: אם אני אומר שכן, אז זה יהיה חובה עליכם ולא תוכל להשיג". (מסופר על ידי מוסלם). אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  החג' הוא בחודשים ידועים. כל הנוטל  על עצמו לקיים בהם את החג' – אין ביאה והתפקרות והתנצחות בתקופת החג'. כל טוב אשר תעשו, אללה ידעהו. הכינו צידה לדרך, ואולם הצידה הטובה ביותר היא היראה, והיו יראים  אותי, אתם נבוני הלב". (סורת הפרה :197).


2- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם במציוות העליה לרגל היא ששחרר את האנשים שאין להם את היכולות הכספיות והפיזיות מלעלות לרגל, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב  " האנשים מחויבים בפני אללה לעלות לרגל אל הבית – כל היכול לצאת לדרך, ואולם כל הכופר, הנה אללה אינו נזקק לשכוני העולמים".(סורת  בית  עמרם:97).


3- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם במצוות העליה לרגל היא שהעניק למוסלמי את חופש הבחירה בקיום שלושת טקסי העלייה לרגל על פי יכולותיו הכספיות והזמניות. 


4- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם במצוות העליה לרגל היא שהעניק למוסלמים כפרות שיכפרו  את החטאים של האדם המוסלמי בתקופת החג, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו  הנשגב "  קיימו  עד תומם את החג' ואת העומרה לשם אללה. ואם נמנע מכם להשלימם, הקריבו בהמת זבח ככל אשר תשיג ידכם, ואל תגלחו את ראשיכם עד שיגיעו בהמות הזבח אל מקום שחיטתן. ואולם אם יהיה בינכם  חולה או מתייסר בנגע בראשו – יכפרו בצום או בצדקה או בהעלאת  קורבן. אם תעשו דרככם בבטחה, כי אז כל המתענג על העומרה עד מועד החג' יביא בהמת זבח ככל אשר תשיג ידו. ואשר אין ידו  משגת, יצום שלושה ימים בחג' ושבעה בשובכם. אלה עשרה מלאים. כך ינהגו אלה אשר בני ביתם אינם מתגוררים סמוך למסגד הקדוש. היו יראים את אללה ודעו כי אללה מעניש קשות" (סורת  הפרה: 196).


5- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם במצוות העליה לרגל היא שעשה את העלייה לרגל מוחלת את החטאים של האדם המוסלמי, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " מי שעלה לרגל למסגד הקדוש במכה בעודו לא ביצע חטאים, אללה יסלח לו את כל החטאים  שלו" (מסופר על ידי אלבוח'ארי). 

 

Previous article Next article

Related Articles with הסבלנות של האיסלאם לגבי העלייה לרגל

 • העלייה לרגל

  Site Team

  העלייה לרגל באיסלאם היא הביקור בכעבה ובהר ערפאת וכמה אתרים קבועים בזמנים קבועים, כמו כל מצוות-היסוד, גם מצוות

  16/06/2014 126
 • העלייה לרגל

  Site Team

  העלייה לרגל באיסלאם היא הביקור בכעבה ובהר ערפאת וכמה אתרים קבועים בזמנים קבועים, כמו כל מצוות-היסוד, גם מצוות

  10/05/2014 2092
 • החוכמה האלוהית מהחג (העליה לרגל)

  Site Team

  1-  העליה לרגל מגדילה את התגמול מעם אללה יתעלה, אללה יתעלה עשה את התגמול של העלייה לרגל טובה הוא להיכנס לגן

  16/06/2014 1784
הידיעה אללהIt's a beautiful day