הנביא משתעשע עם בנות הזוג


Site Team

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום התרגל להצטחק ולהשתעשע עם בני משפחתו כדי לסלק את כל  גילויי השעמום והסלידה הנוצרים מהמגע היום יומי. בת זוגו של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום גברת צפיה בת חויי אמרה שהיא הלכה לבקר אצל הנביא כשהתבודד במסגד בעשרת הימים האחרונים של חודש הצום. דיברה עמו שעה והתחילה להצטחק ולסובב את גופה, הנביא עמד והפך את גופה כמה פעמים עד שהגיעה לשער המסגד. שני חסידים עברו על פניהם ודרשו בשלומו של הנביא. הנביא אמר למה להזדרז, זו היא צפיה בת חויי, הם אמרו מה זה כבוד הנביא לא נטיל ספק בכך. הנביא אמר השטן מתהלך עם הבן אדם כפי שהדם זורם בעורקים וחששתי שיעלה בלבבותיכם חשדות" ( מסופר על ידי אל-בוח'ארי).  

Previous article Next article

Related Articles with הנביא משתעשע עם בנות הזוג

 • מימוש רצונן של בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד מיהר תמיד לממש את רצונן של בנות הזוג ולשמח אותן, עאאישה ירציה אללה אמרה לנביא: לכל בנות הזוג יש

  22/01/2014 2025
 • עדינות הנביא עם בנות הזוג

  Site Team

  התייחסותו של הנביא לכל הסובבים אותו ובמיוחד בנות הזוג היתה עדינה ונפלאה מאוד כי אללה תיאר אותו באומרו" אתה בעל

  28/01/2014 1883
 • אמונו ובטחונו של הנביא בבנות הזוג

  Site Team

  לכל אדם בעל מעמד חברתי דתי ומדיני נשגב יש אויבים ויריבים. כאשר החנפנים הפיצו דברי הבאשה נגד בנות זוגו בעיר

  20/01/2014 1655
הידיעה אללהIt's a beautiful day