הנביא וקבלת התנצלות בנות זוגו

Site Team

השגיאות רגילות בהתנהגות האינושית וקבלת התנצלות מעידה על לב טוב וטוהר מידות. פעם המתין הנביא לעאאישה והתאחרה, הוא שאל:" למה איחרת? אמרה: הייתי מטה אוזן למקריא קוראן בעל קול ערב מאוד, הנביא הלך ושמע את המקריא לזמן ארוך וחזר ואמר:" זה הוא סאלם משרת אבו חזיפה, תודה לאללה שבאומה שלי יש אנשים כאלה".

Previous article Next article

Related Articles with הנביא וקבלת התנצלות בנות זוגו

 • ספיגת זעמן של בנות זוגו

  Site Team

  מתוך חוכמה ותבונה העמיד הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום כל דבר במקומו הנכון ותמיד ידע איך לספוג את זעמן של בנות זוגו.

  26/01/2014 1588
 • אמונו ובטחונו של הנביא בבנות הזוג

  Site Team

  לכל אדם בעל מעמד חברתי דתי ומדיני נשגב יש אויבים ויריבים. כאשר החנפנים הפיצו דברי הבאשה נגד בנות זוגו בעיר

  20/01/2014 1539
 • הנביא ונימוס בנות זוגו

  Site Team

  עם חיי המשפחה התקינים ביותר הקפיד הנביא להיות חכם בהתייחסותו לבנות הזוג, הן בדרכים עדינות והן בדרכים קשות. עם

  25/01/2014 1692
הידיעה אללהIt's a beautiful day