הנביא והצד הסימנטי עם בני משפחתו

Site Team

האיסלאם שם דגש על כל העניינים האנושיים שמטבע האנשים כולל הצד הסימנטי בין גבר לאישה, לכן הוא מתייחס ליצר המין כיצר חיוני והכרחי שיש למלאו, ואסור לדכא אבל יש לרומם אותו לדרגה נשגבת ולא להשאירו כיצר זיאולוגי פסול. לכן הוא מצא בנישואין דרך כשרה למילוי יצר המין. אללה יתעלה אמר " מבין פלאיו שהוא ברא לכם מעצמכם בנות זוג כדי לחיות בלוויתן וברא ביניכם חיבה ורחמנות ובכך נסים לאלה ששוברים מוחם" (סורת אלרום :21).

לכן, המוסלמים מצווים להתחתן מהר ככל האפשר אם הם מוסגלים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר:" בני נוער מי שיכול להתחתן שיתחתן כי זה יגונן עליו מפני חמדה, ומי לא יכול חייב לצום כי זה יגן עליו". (מסופר על ידי מוסלם).

הנביא הזהיר מפני נזירות והימנעות מלהתחתן, אנס ירצהו אללה אמר: כמה מחברי הנביא שאלו את בנות זוגו של הנביא על מה שעושה הנביא בחשאי, אחדים מהם אמרו: לא מתחתנים, אחדים אמרו לא אוכלים בשר, אחדים אמרו לא ישנים על מטה, וכשנודע לנביא עליו ברכה ושלום על עמדותיהם הוא הודה לאללה ואמר " למה אנשים אלה אומרים דברים כאלה, אני מתפלל וישן, צם ושובר צום ומתחתן מנשים ומי שיתרחק מההלכה שלי אינו שייך לי". (מסופר על ידי מוסלם).

האיסלאם רומם את הצד הסימנטי בין גבר לאישה וראה בו פולחן שבעדו נגמל לאדם, הנביא עליו ברכה ושלום אמר " יחס מיני הוא מעשה צדקה" שאלו אותו: האם אנו נגמלים על מילוי היצר המיני? אמר: כשזה נעשה בצורה לא כשרה נענשים עליו, ובצורה כשרה נגמלים עליו". (מסופר על ידי מוסלם).

האיסלאם קרא למילוי יצר המין כדי להבטיח לבן אדם אווירה של יציבות נפשית וסימפטית ובכן יוכל למלא את מצוותיו, ואפילו התיר לבן הזוג לשקר בקשר לביטוי רגשותיו אם הדבר יתרום לחיזוק קשרי המשפחה והזוגיות, אום קולת'ום אמרה כי היא שמעה את הנביא עליו ברכה ושלום אומר: " אסור לשקר אלא בשלושה מקרים "האם הכוונה היא לפייס בין אנשים, אם מדובר במצב של מלחמה, ואם מדובר בקשר בין שני בני הזוג" (מסופר על ידי אל-אלבני).

Previous article Next article

Related Articles with הנביא והצד הסימנטי עם בני משפחתו

 • הנביא משתעשע עם בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום התרגל להצטחק ולהשתעשע עם בני משפחתו כדי לסלק את כל  גילויי השעמום והסלידה הנוצרים

  18/01/2014 1456
 • הנביא וערגתו לבנות זוגו

  Site Team

  לשוב חזרה מהר לבני ביתו ממנסעה או מטיול, זה מלמד על ערגתו, וזה מועיל ליציבות המשפחתית והסימפטית: לכן קבע הנביא

  19/01/2014 1244
 • אהבה מחודשת לבנות הזוג

  Site Team

  למתנות יש משקל חשוב דווקא מהאהובים, לכן קבע הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום בבירור " תחליפו מתנות כי הן מרחיקות את צרת

  19/01/2014 1416
הידיעה אללהIt's a beautiful day