המדעים הכלליים


Site Team

המדעים הכלליים
טביעת האצבעות

האם סבור האדם כי לעולם לא נקבץ את עצמותיו, אכן כל " יכול נוּכל לעצב מחדש אפילו את פרקי אצבעותיו" תְחִ יַּת הַמֵּתִי ם- القيامة 3-4

הכופרים לא מכירים בתחיית המתים ושואלים : איך העצמות,שכבר נקברו באדמה,נאספות עוד פעם ביום הדין? אללה הגדול עונה להם,דרך הקוראן,ואומר שביכולתו להחזיר את גופו
של האדם לקדמתו,אפילו גם להחזיר את טביעות האצבעות כמו שהיו. אז,למה הקוראן הזכיר את טביעות האצבעות כשדיבר על זיהוי הפרט? החל מ 1880 ,ואחרי הרבה מחקרים שנערכו על ידי (סיר פראנסיס גולט Sir Francis Golt ) הפכו טביעות האצבעות לשיטה המדעית לזיהוי הפרט.

ממחקרים אלה גם נתגלה שאין שני אנשים בעולם עם אותה טביעת אצבע,לכן המשטרה משתמשת בשיטה זו לזיהוי הפושעים.מי היה יכול לדעת ,לפני 1400 שנים,עובדה מדעית זו?!

Previous article Next article

Related Articles with המדעים הכלליים

 • טבע האדם (אלפיטרה)

  Site Team

  האמונה באללה מושרשת בטבע האדם. כל הבריות נולדו כאשר בבסיס טבעם האמונה וההכרה בקיומו של אללה, בלי צורך לחשוב על זה

  24/11/2019 289
 • מהעשן אל הפנסים

  Site Team

  מהעשן אל הפנסים מה על השלב שלאחר העשן בקוראן? מה מדווח לנו ספרו של אללה יתעלה ? אם נהרהר בפסוק הקוראני שלאחר

  03/12/2009 2984
 • המשמעת לנביא

  אבו אל אעלא אלמוודודי

    אם בא לידיעתך שאיש מסוים הוא נביא צודק שנשלח מעם אללה ישתבח שמו, עליך להישמע לכל צוואתיו ואיסוריו, כי מטבעו

  02/03/2013 1335
הידיעה אללהIt's a beautiful day