הכר את שמות הכבוד של אללה


Site Team

Article translated to : العربية

הכר את שמות הכבוד של אללה

הצורך להאמין בשמותיו של אללה

המוסלמים הראשונים סיכמו ביניהם שיש להאמין בכל שמות הכבוד של אללה יתברך, בהוראותיהם של שמות אלה, במצוות שיש לקיים בהסתמך עליהם, כגון : השם שדי , מחייב אמונה בכך שהאל כרוך הוא הכל יכול, אמונה בכל יכולותיו, ואמונה בכך שכל היצורים באו כפועל יוצא מיכולתו.

השם הגדול של אללה

הנביא מוחמד עליו השלום הודיע לנו בחדית'ים רבים כי לאללה ישנו שם גדול העדיף על שאר שמותיו יתברך, מחדית'ים אלה יד :

1- זוביידה בת אלאסלמי אמרה כי הנביא עליו השלום שמע מישהו אומר: " אללה, אני מבקש ממך, בהיותך אתה אללה, שאין אלוה מבלעדיו, האחד הנצחי, שלא הוליד ולא נולד ואין לא כל מתחרה" הוא אמר " הוא התפלל בפני אללה בשמו הגדול שאם משתמשים בו כדי לבקש ממנו הרי הוא נותן, ואם שופכים לב הוא נענה ). את החדית' סיפרו אל-תרמזי ואבו-דווד.

2- אנאס בן מאלק סיפר : " ישבתי פעם במחיצתו של הנביא עליו השלום במסגד, והנה איש מתפלל, ואמר: " הוי אללה אני מבקש ממך אלי שלו אני מעלה את ההודיה, אין בלעדיך אל חנון נותן חסד, בורא שמים וארץ, אל הדור ורחב ידים, חי וקיים, אני מבקש ממך " הנביא עליו השלום אמר (הוא התפלל בשמו הגדול של אללה שאם שופכים לב הוא נענה, ואם משתמשים בו כדי לבקש מהאל הרי הוא נותן ). את החדית' סיפרו אל-תרמזי, אבו-דווד, אבן מאגה ואל-דארמי.

3- במשנתו של אבן מאגה נאמר מפי אבי אוממה: כי שליחו של אללה עליו השלום אמר (שמו הגדול של אללה הוזכר בשלוש סורות בקוראן הקדוש: בסורת (הפרה), (בני עמרם), ו(טהא). את החדית' סיפרו אבן מאגה, אל-טחאווי בבעיות המסורת , אבן מועין בהיסטוריה והסיבות , ואחרים.

4- הפרשנים קבעו ששמו הגדול של אללה הוזכר בשני אותות (פסוקים) בסורות פרה ובני עמרם. אל-תרמזי,אבן מאגה ואל-דראמי אמרו מפי אסמא בת יזיד תהיה מנוחתה גן עדן: כי הנביא עליו השלום אמר: (שמו הגדול של אללה נאמר בשני פסוקים אלה: "הרי אלוה שלכם אחד הוא ואין אלוה מבלעדיו הרחמן הרחום" ( סורת הפרה : 163 ) וראשית בני עמרם: "א.ל.מ * אללה אין אלוה מבלעדיו החי הנצחי" ( סורת בני עמרם: 1 -2 )

          מתחוור מכל הטקסטים בהם נאמר שמו הגדול של אללה כי הוא (אללה) מפני שזהו השם היחיד המופיע בטקסטים שעליהם דיבר הנביא עליו השלום.

הסימן הבולט לכך שאללה הוא השם הגדול טמון בכך שהוא הוזכר בקוראן 2697 פעמים (לפי מילון הקוראן) ונאמר (אללהום) חמש פעמים, שעה ששם נוסף של אללה כמו אלרחמן הופיע 57 פעמים בלבד. יתירה מזו המשמעויות הגדולות הכלולות בשם זה.

Related Articles with הכר את שמות הכבוד של אללה

 • זה הוא אללה (העליון והנשגב)

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אללה – אין אלוה מבלעדיו, חי וקיים. תנומה לא תאחז בו ולא שינה. לו

  13/05/2013 1626
 • חיג'אב (הצעיף )

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה על האישה המוסלמיה לחבוש את הצעיף כדי להגן על הכבוד שלה, ולקדם את צניעת המבט ולהגן על

  05/11/2013 2021
 • השלבים של בריאת האדם

  Site Team

  בתחילת הבריאה האדם לא היה ישות של ממש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב"  האם אין פרק זמן בחיי האדם אשר

  03/05/2014 1808
הידיעה אללהIt's a beautiful day