הכאת נשים בדתות אחרות

Site Team

עניין הכאת נשים זה לא עניין של זמן, או מקום מסויים, או חברה מסויימת, אבל זה דבר שנמצא בכל החברות, בכל הדורות בלי יוצא מן הכלל. מי שרוצה לדעת את מעמד האישה בחברות העתיקות עליו לעיין בספרים שמספרים על נושא זה ועל מעמד האישה בחברה היוונית, הרומנית, הסינית, וההודית העתיקה... וכו'.  השאלה היא: איך התייחסו היהדות, והנצרות אל תופעת הכאת האישה, שהיתה עניין שיגרתי נפוץ בחברות העתיקות, אפילו בחברה של ישוע, יברכו אללה ויתן לו שלום, עצמו. והאם ישוע, יברכו אללה ויתן לו שלום, דיבר פעם על איסור הכאת האישה?!!! האם יש בספר הקדוש של הנוצרים, הן בתנ"ך או בברית החדשה, טקסטים שמדברים על איסור, או תיעוב הכאת האישה?!! אנחנו נמצא ע"י מחקר שאין ציון לזה.


האם הנוצרי מכה את אישתו הוא אשם מבחינה דתית? ומה הוא העונש שלו על פי הטקסטים של הספר הקדוש? בוודאי שלא. וזה כי אין טקסט שמציין את זה בספר הקדוש הן בתנ"ך או בברית החדשה!!

 


גם לא נאשם, מבחינת החוק, ולא נענש אלא אם כן יש סימני תקיפה על גופה של האישה כמו שבירות, וחבלות. ואם אין סימנים על גופה של האישה, איך היא תצליח להוכיח שהוא הכה אותה!!! במילים אחרות, על הכאות לא קשות לא נענשים, לא על פי הדת, או על פי החוק!!!

 


האם יש ביהדות, וגם בבודהיזם טקסטים שמחרימים את הכאת האישה?!!!

בוודאי שאין שום טקסט דתי בשום דת שאוסרת הכאת נשים, חוץ מהאיסלאם!!! וגם אחרי שעברה הכאת האישה מן הסיווג של האסור אל השנוא, כי האיסלאם הוא הדת היחידה שקבעה על פי טקסט את שינאת הכאת האישה!! אבל, יתר הדתות האחרות לא התייחסו בכלל לעניין זה הן באיסור, או בתיעוב.

 


גם אין דת שהתייחסה למגבלות וסייגי הכאת האישה באיסלאם, כלומר אם ברגע אחד בעל נוצרי מאבד את השליטה על עצמו, והוא מכה את אישתו, מה הן המגבלות והסייגים שהוא לא צריך לעבור? האם הטקסטים קבעו שהוא לא יכה את הפנים של האישה, או שלא ישאיר שום סימנים בגופה... וכו'? בוודאי שלא.

 


המעיין במציאות היומיומית שאנו חיים, ימצא שיש מספרי שיא של הכאת נשים בין הנוצרים והיהודים, או מבין הלא מוסלמים. עיין בעצמך בתיקי המשטרה ובתי המשפט האמריקאים, והאירופאים, ותמצא מספרים דמיוניים של מספר הבעלים שמשתמשים באלימות משפחתית נגד נשותיהם וילדיהם!!!!

 


גם בחברה הג'אהלית, בתקופה שלפני האיסלאם, הערבים היו מלקים את נשותיהם כמו עבדים, וזה היה דבר שיגרתי לא אסור, לא על פי ההלכה, או על פי החוק. וכאשר הנביא מוחמד נשלח מטעם אללה, הוא ביקר את זה בתקיפות, ואמר:

 


אחד מכם מלקה את אישתו כמו עבדים, ויכול להיות שהוא ישכב אתה בסוף היום" על פי בוח'ארי. בחדית' זה הנביא, יברכו אללה ויתן לו שלום, מבקר את האיש שמכה את אישתו ביום, ובלילה רוצה לשכב אתה!! במילים אחרות, איך אתה יכול להיות גס אתה ביום, ובלילה רוצה שתהיה טובה ונאה כלפיך!!

Previous article Next article

Related Articles with הכאת נשים בדתות אחרות

 • ריבוי נשים באסלאם

  Site Team

  ריבוי הנשים או נישואים ליותר מאישה אחת הוא מנהג עתיק באיסלאם וגם בדתות הקודמות הנשכר בתורה ובברית החדשה, 

  20/05/2014 1934
 • הקדמה

  Site Team

  תודות לאללה ששלח את מוחמד מבשר ומזהיר, וקורא אל הדרך של אללה באישורו, והוא מנורה מאירה, והוא העדיף את החברים שלו

  29/03/2014 146
 • האם הכאת נשים יכולה לעבור מן השנוא אל האסור?

  Site Team

  ראינו איך שהמקור, הדין הראשון באסלאם הוא איסור הכאת האישה, שעבר אל המותר מסיבות מסויימות, ועבר אחר כך אל השנוא

  31/03/2014 1414
הידיעה אללהIt's a beautiful day