הטענות של הנוצרים על אימונת השילוש

Site Team
Article translated to : العربية

 

הטענות של הנוצרים על אימונת השילוש

 

לנוצרים אין כל הוכחה על מה שקוראים לו אימונת השילוש, כיוון שכל הדברים אשר אמרו מעידים על כך שהם המציאו את הדברים האלה וטענו שזה בתור הוכחה על דבריהם, הם אומרים:

1-  כי שמו של אללה ישתבח שמו ויתעלה בעברית הוא (אלוהים), וכי הוא השתמש בלשון רבים בעודו מדבר על עמצו כפי שנזכר בספר בראשית, "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ" (בראשית:1/1).

2-  המלמים של הטבילה, " על כן לכו ועשו את כל הגויים לתלמידים, הטבילו אותם לשם האב והבן ורוח הקדש " (הבשורה על-פי מתי:כח:19).

3-  התנאים שליוו את טבילתו של הנביא ישוע אשר נזכרו בבשורה על-פי מתי: " אז הגיע ישוע מן הגליל לירדן ובא אל יוחנן להטבל אצלו, אלא שיוחנן נסה להניאו מכך באמרו: "אני צריך להטבל אצלך, ואתה בא אלי?", השיב לו ישוע ואמר: "הנח כעת, כי מן הראוי שנקים את הצדק כלו." ויוחנן הניח לו. ישוע נטבל ועלה מיד מן המים. אותה עת נפתחו השמים והוא ראה את רוח אלהים יורדת כיונה ובאה עליו . והנה קול מן השמים אומר: "זה בני אהובי אשר בו חפצתי " (הבשורה על-פי מתי:ג: 17/13).

 

על ידי הטענות המופרכות האלו, הנוצרים טוענים כי אללה הוא שלושה בעודם מזניחים את  כל הספרים של התנ"ך שמעידים על יחודו של אללה ישתבח שמו ויתעלה, וגם הטקסטים שנזכרו בברית החדשה שמעידים גם על יחודו של אללה ישתבח שמו ויתעלה.

Previous article Next article

Related Articles with הטענות של הנוצרים על אימונת השילוש

הידיעה אללהIt's a beautiful day