הזכר של שם אללה


Site Teamאללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: "המתמסרים והמתמסרות, והמאמינים והמאמינות, והאדוקים והאדוקות, ואנשי האמת, ונשות האמת, ועזי הרוח, ועזות הרוח, והענווים והענוות, והנותנים צדקה והנותנות צדקה, והצמים והצמות, והשומרים והשומרות על תומת ערוותם, והמרבים והמרבות לזכור את שמו של אללה – להם הכין אללה מחילה ושכר כביר." (סורת המחנות:35).

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו על אחת התועלות של זכר אללה, אללה ישתבח שמו ויתיעלה אמר בספרו הנשגב " הם המאמינים אשר לבם בוטח בזכר אללה. אכן בזכר אללה תירגענה הלבבות" (סורת הרעם:28).

ישנן הרבה הוכחות בקוראן הקדוש והמסורות שמדברות על מעלותיו של זכר אללה ישתבח שמו ויתעלה.

 

Previous article Next article

Related Articles with הזכר של שם אללה

 • מרים עליה השלום

  Site Team

  הקוראן הקדוש שיבח את גברת מרים בתו של עמרם ואמו של הנביא ישוע עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו

  28/08/2014 2245
 • תפילת הלילה (תפילה הקייאם)

  Site Team

   אחד התפילות  הגדולה ביותר היא להתפלל בלילה החשוך, במיוחד בשליש האחרון של הלילה שבו מרגיש האדם בתחושת 

  03/10/2013 1836
 • מימוש רצונן של בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד מיהר תמיד לממש את רצונן של בנות הזוג ולשמח אותן, עאאישה ירציה אללה אמרה לנביא: לכל בנות הזוג יש

  22/01/2014 1957
הידיעה אללהIt's a beautiful day