הזכאת


Site Team

הזכאת היא אחוז קבוע של כסף שהמוסלמי העשיר משלם לעניים ולנזקקים כדי לעזור להם  לספק את הצרכים שלהם ולהציל אותם מהענווה של ההזדקקות, זכאת היא חובה על כל מוסלמי שמחזיק את השיעור המינימאלי שמחייב שילום זכאת,  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הם לא נצטוו בלתי אם לעבוד את אללה, בייחדם לו את דתם כחניפים, ולקיים את התפילה ולתת זכאת. זאת היא הדת הנכוחה" (סורת הראיה:5).

Previous article Next article

Related Articles with הזכאת

 • הסלחנות של האיסלאם בעניין הזכאת

  Site Team

  זכּאת היא סוג של צדקה וחובה על כל מוסלמי שיש לו את האפשרויות הכספיות. במטרה לחסל את העוני בחברה המוסלמי ולצמצם

  08/12/2013 1694
 • התנאים של הזכאת

  Site Team

  1-        החזקת הסיכום המינימאלי הנדרש לשלם את הזכאת אשר נקבע בהלכה האיסלמית. 2-

  12/06/2014 1664
 • מה היא החשיבות של התפילה ؟

  Site Team

  מה היא החשיבות של התפילה ؟   התפילה היא הפולחן החשוב ביותר לאחר הצהרה על ההידבקות בשני עקרונות היסוד של

  07/01/2011 3470
הידיעה אללהIt's a beautiful day