האמונה ביום האחרון

Site Team

האימונה ביום האחרון היא להאמין שחיי העולם הזה יבואו לסוף שנקבע להם על ידי אללה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כל אשר בארץ סופו לכלות" (סורת הרחמן:26).


1- להאמין בתחיית המתים, אללה יתעלה יחיה את כל האנושות ערומים ביום תחיית המתים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "הכופרים טענו כי לעולם לא ייעורו (מן המוות). אמור, אדרבא, חי ריבוני! אכן יעוררוכם ויודיעוכם את אשר עשיתם. אין קל מזה לאללה" (סורת הנופלים בפח:7).


2- להאמין באסיפת האנשים ביום הדין, אללה יתעלה יאסוף את כל הבריאה ביום תחית המתים ויחשב אותם על מעשיהם, אללה ישתבח שמו ויתלעה אמר בספרו הנשגב" ביום ההוא נסיע את ההרים ממקומם. ואתה תראה את הארץ חשופה. אז נאספים (מן הקברים) ולא נותיר מהם אחד." (סורת המערה:47).


3- אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ביום תחיית המתים נציב את מאזני הצדק, ושום נפש לא תקופח כמלוא נימה. גם אם יהיה משקל כגרעין חרדל, נביאם, כי אין כמונו לעשיית החשבון" (סורת הנביאים:47).


4- להאמין בכך שהאיברים של גוף האדם יעידו עליו ביום תחית המתים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב"  ביום אשר ייאספו אויבי אללה אל האש, יעברו בסך,* ובהגיעם אליה, יקומו אוזניהם ועיניהם ועורם להעיד על מעשיהם.* אז יגידו לעורם, מדוע העידות עלינו? הוא יגיד, דובבני אללה המדובב כל דבר. הוא ברא אתכם לראשונה ואליו תוחזרו." (סורת המוצגים אחד אחד:22-21).

Previous article Next article

Related Articles with האמונה ביום האחרון

 • הכנות

  Site Team

  עבד אללה בן מסעוד ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "הכנות מדריכה למעשים הטובים, והמעשים הטובים

  03/11/2013 1422
 • הפחת אווירה של שמחה וביטחון בקרב בנות הזוג

  Site Team

  הנביא אהב להפיח שמחה וביטחון בקרב בנות הזוג שלו. עאאישה אמרה שהנביא שאל אותה:" עאאישה את מסכימה להיות בת זוגי

  29/01/2014 1864
 • היסוד החמישי: האימונה ביום הדין

  Site Team

  כאשר האדם המוסלמי מאמין בתחיית המתים ביום הדין וכי אללה יתעלה יחשב את האנשים על המעשים שלהם, אז יירגע את לבו משום

  22/06/2014 1594
הידיעה אללהIt's a beautiful day