גמילות חסד להורים

Site Teamאנחנו צריכים להיות רחומים עם כל דבר אפילו בבעלי חיים. אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר  כי " אישה נכנסה לגיהינום בגלל שלכדה חתול ומנעה ממנו לאוכל ולא שחררה אותו כדי שיכול לאכול מהשרצים של כדור הארץ".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

כל מוסלמי חייב לטפל בבעלי חיים בחביבות ועדינות.

אוסאמה בן זייד ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: " אללה מרחם על העבדים הרחומים".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

אללה ישתבח שמו ויתעלה מתאר את המאמינים בספרו הנשגב כרחומים ביניהם, אללה יתעלה אומר בקוראן הקדש: "מוחמד הוא שליח אללה. אלה אשר איתו קשים הם על הכופרים ורחומים זה לזה. יכול אתה לראותם כורעים ומשתחווים ומבקשים להם פרנסה מעם אללה, ומבקשים להפיק רצון מלפניו. סימני ההשתחוויה ניכרים בפניהם." (סורת ההכרעה: 29).

עבד אללה אבן עמרו בן אלעאץ ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אינו מוסלמי מי שלא מראה רחמים לצעירים שלנו  ומכבד את הזקנים".

(מסופר על ידי את-תרמזי)

אללה ישתבח שמו ויתעלה מעניק שכר גדול לאנשים הרחומים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אללה רחום, וגומל לעבדיו על העדינות והרחמים יותר מכל דבר אחר", הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום היה רחום אשר מרחם על הנזקקים, העניים, האלמנות והיתומים, מעולם לא דחה שואל או אדם נזקק.

אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נישק את הנכד שלו "אל-חסן בן עלי" בנוכחותו של אלאקרע בן חאבס, אז בן חאבס אמר: "יש לי עשרה ילדים ומעולם לא נישקתי אחד מהם, הנביא מוחמד עליו השלום אמר: "מי שלא מראה רחמים לאחרים, לא יירחם."

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

הגברת עאאישה ירציה אללה סיפרה כי קבוצה של בדואים הגיעו לנביא מוחמד עליו שלום ואמרו: " האם אתם מנשקים את הבנים שלכם", הנביא מוחמד עליו השלום אמר: כן, הבדואים אמרו אנחנו לא עושים את זה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "אני לא יכול לשים את הרחמים בלבבות שלכם לאחר שאללה לקח אותו מהן".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

ג'ריר בן עבד אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: "מי שלא מרחם על האחרים, אללה לא ירחם עליו".

(מסופר על ידי מוסלם)

 

Previous article Next article

Related Articles with גמילות חסד להורים

 • גמילות חסד להורים מגבירה את הפעילות שלהם

  Site Team

  גמילות חסד להורים מגבירה את הפעילות שלהם מחקר חדש מדגיש כי הקשרים החברתיים וההתעניינות בקשישים מהגנת עליהם

  12/12/2009 5552
 • זכות הנשים כאמהות באיסלאם

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה על המוסלמים להטיב להורים בהרבה פסוקים בקוראן הקדוש, אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב "ריבונך

  20/05/2014 1879
 • ההתיחסות הטובה להורים

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה עשה את האהבה של הילדים שלנו בלבבותנו, לכן, אנו לא מוצאים הרבה פסוקים בקוראן הקדוש אשר מניעים

  04/11/2013 1873
הידיעה אללהIt's a beautiful day