אנטואן אלאשקר מנוצרי מרקסיסטי למטיף איסל”


Site Team

Article translated to : العربية

אנטואן אלאשקר מנוצרי מרקסיסטי למטיף איסלאמי

אלצאדק אלמהדי- סאו פאולו

מאדם נוצרי מקרסיסטי שאהב את הלינינסטית דרך השתייכותו למפלגה הקומוניסטית בברזיל, הפך למטיף איסלאמי שפעל להפיץ את דת האיסלאם. המילים האלו מסכמות את סיפורו של אנטואן עלי אלאשקר מברזיל, אנטואן נולד בשנת 1971, הוא עבד כמפקח על בית המזבחים שלפי האימונה האיסלאמית שליד מרכז הקראיה האיסלאמיתבברזיליה .

המאבק נוצר בתוכי – כך הוא מספר - כתוצאה לריבוי השאלות אודות היוצר של היקום בעודי לומד בבתי הספר הקתוליים בברזיל מכוון שאבא שלו היה רוצה שבנו יהיה כומר, אלא שלאחר שהצטרף לאוניברסיטה התחיל להאמין ברעיונות של מרקסיזם שהיו נפוצאות בכל האוניברסיטאות הברזיליות דאז. אנטואן הפך לפעיל במפלגה הקומוניסטית בברזיל בעודו מאמין בזכויות העניים ומסרב את השתלטות הקפיטליזם.

אלאשקר אומר: "הייתי מפיץ את הכרוזים של מרקס, אנגלז, לינין וסטלין בבתי הספר התיכונים, על רקע הפעילות הזאת מינו אותי לראש מחלקת התרבות והדובר הרשמי של המפלגה הקומוניסטית בבית ספר תיכון שלנו, הייתי תמיד אומר את האמירה הזאת, לבבנו אדום, זאת אומרת שהאדם נוצר קומוניסטי מטבע לידה.

אלאשקר מוסיף: "בסוף שנות השמונים, המפלגה הקומוניסטית בברזיל העמידה לבחירות הנשיאות את באווולופרירי, היתי בתור עוזרו הראשי במערכת הבחירות בגלל אימונתי המוחלטת במגמה המרקסיסטית.

אלאשקר הבהיר את הסיבות שגרמו לו להמיר את דתו לאיסלאם, הוא אומר: בתחילה היתי שומע שירים בערבית לזמרת המצרית אום כולתום ועוד זמרים אחרים דבר שדחף אותי ללמוד את השפה הערבית, הדבר הזה הוביל אותי להכיר את דת האיסלאם בסופו של דבר.

היתי משתעשע עם אחד החברים שלי בעודנו מקשיבים לשירים של עבדל חלים חאפז ואום כולתום, על ידי השירים האלה, אני אהבתי ללמוד את השפה הערבית כדי להבין מה שיש בקלטות האלה".

הוא הוסיף: " אני ביקשתי מחברי לעזור לי ללמוד השפה הערבית, החבר שלי לקח אותי למסגד בעיר "תובתה" השייח' של המסגד קיבל אותנו בלבושו הערבי הנאה, כאשר ראיתי את אישיותו ויכולתו לשכנע אז, רחב לבי, אני חשבתי שהוא מרקסיסט, השייח הזה נקרא בשם  מוחמד חסאן עארף עגאג ממוצא סורי,אז, החל הסיפור שלי בלימוד השפה הערבית".

באווירה הזאת, אלאשקר החיל להכיר את דת האיסלאם ולברר את משמעתו, הוא אומר: " התחלתי להשוות בין הנצרות והמרקסיזם לבין האיסלאם, לבסוף אני בחרתי להאמין בדת האיסלאם מתוך רצון ואהבה ועוד סיבות אחרות, למשל, האיסלאם נחשב לגישה הקלה ביותר להגיע לאללה, אללה ישתבח שמו ויתעללה אומר בספרו הנשגב: "אם ישאלוך עַבדי על אודותי, הנה קרוב אני ואיענה לפניית הקוראים אלי. על כן גם עליהם להיענות לי ולהאמין בי, למען ילכו מישרים" (סורת הפרה:186).

אלאשקר העיד שאין אלוה מבלעדי אללה וכי הנביא מוחמד הוא שליחו של אללה והכריז את דביקותו במצוות האיסלאם במהלך פגישה שנערכה בבירה ברזיליה בחסות ערב הסעודית, אלאשקר הצטרף לאוניברסיטה האיסלאמית באל-מדינה (העיר של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, העיר השניה בקודשתה למוסלמים אחרי מכה ולפני ירושלים, אלמדינה נמצאת במחוז אלחגאז בערב הסעודית) כדי להתעמק בהכרת דת האיסלאם.

לאחר ששב מערב הסעודית, המטיף האיסלאמי אלאשקר אומר "אני ביליתי שמונה שנים בערב הסעודית וחזרתי לברזיל כדי לקרוא לאנשים להאמין בדת האיסלאם ובשליחו הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, היתי מרצה באונבירסיטאות, מסגדים, בתי הספר אפילו במועדונים של הבונים החופשיים ובתי כנסת בזכות החופש הדתי המוחלט והמוגן על ידי החוק בברזיל".

המקור: אתר ערוץ החדשות אל ערביה

http://www.alarabiya.net/Articles/2006/10/23/28494.htm

 

Previous article Next article

Related Articles with אנטואן אלאשקר מנוצרי מרקסיסטי למטיף איסל”

הידיעה אללהIt's a beautiful day