מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?


Site Team

מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?

 

שאלה :מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?

האימונה האיסלמית היא הדברים שהמוסלמים מאמינים בהם ומדגישם בנחרצות את נכונותם.

שאלה :מה היא משמעות האיסלאם?

האיסלאם הוא ההכרה בלשון והאימונה בלב שכל מה שהורד על הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הוא האמת.

שאלה :מה הן היסודות של האימונה האיסלאמית?

יסודות האימונה האיסלמית הן שישה יסודות: האימונה באללה ישתבח שמו ויתעלה, האימונה במלאכים, האימונה בספרים של אללה ישתבח שמו ויתעלה, האימונה ביום הדין והאימונה בגזרת אללה יתעלה.

שאלה :איך מאמינים בקיומו של אללה יתעלה?

להאמין בקיומו של אללה יתעלה, ולהאמין גם בקיומו בעצמו ולא על ידי שום דבר אחר.

שאלה :איך מאמינים בקדמותו של אללה ישתבח שמו ויתעלה?

יש להאמין בקדמותו של אללה ישתבח שמו ויתעלה ובקיומו לפני כל דבר אחר, ולהאמין כי אין תחילה לקיומו של אללה יתעלה.

Related Articles with מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?

 • האימונה באללה

  Site Team

  האימונה בקיומו של אללה יתעלה כאלוה אחד, היא הבסיס של האימונה האיסלאמית והיסוד של האימונה בשאר עמודי התווך של

  24/04/2014 1881
 • היסוד השישי: האימונה בגזירת גורלו של אללה

  Site Team

  משמעות האימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה היא להאמין בגזירות גורלו של אללה ולהיות מרוצה מהן, אללה ישתבח שמו ויתעלה

  22/06/2014 1816
 • התועלות של האימונה בספרים

  Site Team

  -  האימונה בספרים של אללה יתעלה מובילה לידיעת את הרחמים, אהבה של אללה יתעלה ואהבתו לעבדים שלו אשר הוריד להם

  07/06/2014 1846
הידיעה אללהIt's a beautiful day