הקדמה


Site Team

**הקדמה**

מתחילת שחר האנושות,בני האדם מנסים להבין את הטבע,את מעמדם ביקום ואת מטרת החיים.

הניסיון להגיע לאמת , נמשך מזה אלפי שנים.דרך תרבויות שונות , האמונה היוותה את החיים האנושיים וכיוונה – במידה מסוימת - את מישור ההיסטוריה.

 

בעוד שחלק מהדתות בוססו על ספרים,שהמאמינים בהם טוענים שבאו בהשראה אלוהית ,השאר -בטוטאליות- הולכים לפני הניסיון האנושי.

הקוראן הוא המקור הראשי לאמונה האסלאמית .המוסלמים מאמינים שספר הזה - בשלמותו – הוא השראה אלוהית.

האמונה האסלאמית גורסת כי הקוראן בא כדי להחזיר את כל בני האדם ,בכל הזמנים ובכל המקומות ,בתשובה,אם הקוראן מתאים לכל

תקופה, השאלה היא:מהי ההוכחה לכך ؟

בכוונתי בספר זה להציג ניתוח אובּייקטיבי ל אמונות המוסלמים באשר להשראה האלוהית של הקוראן לאור תגליות מדעיות המוכחות.

בעבר,בתולדות התרבות האנושית,הנסים-או מה שנתפס כנס-השתלטו על ההתנהגות האנושית .

אך כיצד אפשר להגדיר את המונח "נס" ؟

"נס" הינו אירוע לא מובן שחורג מ מישורם הרגיל של החיים.אך, יש להיזהר לפני שמגדירים כל אירוע כנס.

במומבאי ב 1993 ,נזכר שבֵּ ישוֹף (The Time of India ) במאמר שפורסם ב בשם(בּאבּא פּילוט) נטבל לחלוטין במשך שלושה ימים רצופים בתוך מחסן מי ם.אך יחד עם זאת כשהכתבים רצו לבדוק את תחתית

המחסן,בו הבּישוֹף ט ען שנס זה התרחש בו, הבּישוף סירב ,והחל

 

מתווכח עימם ושאל אותם :

איך אפשר לבדוק את רחם האם שילדה תינוק ؟ .

(בּאבּא) הסתיר משהו,אבל זו הייתה שיטת הונאה פשוטה כדי שירוויח מוניטין. כמובן שכעת, אדם בן זמננו בעל היגיון פשוט, לא יוכל לראות זאת כנס.

אם הניסים המזויפים האלה הינם בדיקות לאל,אז אפשר לקבל את מר הקוסם העולמי המפורסם הידוע בתכסיסיו המצוינים , “P.C. Sorcar” והמטעות,כאל מצוין.

ספר שטוען שמקורו מאללה-מאלוהים:למעשה טוען כי הוא נס.

דבר זה יש ל היות מסוגלים להוכיח בקלות בכל תקופה ,ולפי הקריטריונים של התקופה בה נמצאים .המוסלמים סבורים שהקוראן הינו ההשראה האלוהית האחרונה והסופית ,נס הנסים ורחמיו של אללה למין האנושי. הבה עכשיו נוכיח טענה זו...

Next article

Related Articles with הקדמה

 • הקדמה

  Site Team

  קורא יקר, אולי שהדקות הספורות אשר תיבלה בקראית ספרון זה  תוביל אותך לאושר אמיתי ונצחי. העולם המופלא שאנחנו

  18/06/2014 148
 • קריאה להאמין באללה 1

  Site Team

  קריאה להאמין באללה  1 הקדמה כולנו יודעים שבכדור הארץ שאנחנו חיים עליו היום, יושבים כמעט שבעה מליארד בני

  11/01/2010 13618
 • תיאוריית ההתפתחות הקוסמית גישה חדשה לזמן

  Abduldaem Al-Kaheel

  תיאוריית ההתפתחות הקוסמית גישה חדשה לזמן ולחוקים הקוסמיים לאחר מסע ארוך של הרהור ומחקר בספרו של אללה יתעלה

  14/12/2009 5820
הידיעה אללהIt's a beautiful day