הנביא שותף לשמחתם של השמחים


Site Team

מתוך תבונה וחוכמה התיחס הנביא עליו ברכה ושלום בעדינות ובשותפות לאחרים בהתאם לנטיותיהם ומגמותיהם ללא הפרת עיקרי ההלכה. עאאישה ירציה ה אללה אמרה: הנביא חזר מקרב "תבוק" או "ח'יבר" ובאמתחתה כמה בובות, הרוח נשבה וחשפה את הבובות. הוא שאלה מה זה עאאישה ? אמרה בובות וצעצועים שלי. בקרבם מצא סוס עם כנפיים, הוא הצביע על הסוס ושאל: מה זה? אמרתי לו סוס, ומה שמתוקן בו? אמרתי כנפיים, אלה סוס עם כנפיים?  אמרתי לא שמעת שלשלומה היו סוסים עם כנפיים, אז צחק במלוא פיו עד שראיתי את שיניו".

Previous article Next article

Related Articles with הנביא שותף לשמחתם של השמחים

הידיעה אללהIt's a beautiful day