אללה


Site Team

Article translated to : العربية English Español Italiano

אללה

לא עובר יום על כל אדם תהיה אשר תהיה ארצו או דתו מבלי לזכור את המילה אללה !! גם אלה שאינם מצייתים להוראותיו הן מוסלמים והן נוצרים או יהודים עושים את זה, אפילו הכופרים היו נשאלים: מי הוא בורא השמים והארץ ? עונים : הוא אללה !!

איזו עובדה המפליאה הזאת  שחוזרת על לשונם של כל הבריות למרות השתנות הדתות .

בערבית, המילה "אללה" מעידה על האלוה היחיד, בורא את הכל, הערבים השתמשו במילה זו עוד לפני התגלות האסלאם להעיד על האל שעבדוהו, הם עבדו לפני האיסלאם לאלים אחרים בטענה שהם מקרבים אותם לאללה, מעיד על כך, השמות שהופיעו לפני האסלאם כגון עבד אללה זאות אומרת "עבד אלוהים" בעברית , וזה היה שמו של אביו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום שנפטר לפני הולדתו של מוחמד וגם לפני התגלות האיסלאם.

מילה זו מקבילה ביהודות לכמה שמות, כמו המילה "אל" זאת אומרת אלוה, והיא תצורף לשמות רבים כפי שתצורף המילה הערבית "אללה" הם אומרים "ארי-אל", היהדות הכירה שם אחר שמקביל הבטוי "אללה" והוא "יהוה" שמו של האלוה בזמנו של הנביא משה עליו השלום .

יהודים דוברים את המילה "יהוה" "אדוני" כי הם טוענים בטענה שאסור עליהם להגות את שם האלוה, ולעתים הם משתמשים בבטוי "השם" במקום המילה "יהוה", ובתקופה אחרת השתמשו היהודים בבטוי "אלוהים" שהיא צורת הרבים של אלוה, המדענים מבהירים כי השם הזה מעיד  על אמונת הרבוי שסותרת את אמונת היחוד, ויש אחרים המבררים את זה באי יכולתם של בני ישראל להיפטר משאריות  אמונת רבוי  האלים שהיתה נפוצה לפני שליחות הנביא מושה עליו השלום.

הארמית שפת הברית החדשה השתמשה בבטוי" ܐܠ" שמקביל הבטוי "אל" בעברית אבל דמות האלוה בנצרות שונה לגמרי מיהדות ומהאיסלאם.

במאמרים הבאים נעסוק בדמות של אללה ישתבח שמו  אצל אומות אחרות מבחינה אמונתית לאחר שטפלנו בו מבחינה השפה וההיסטוריה.

Previous article Next article

Related Articles with אללה

 • מימוש רצונן של בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד מיהר תמיד לממש את רצונן של בנות הזוג ולשמח אותן, עאאישה ירציה אללה אמרה לנביא: לכל בנות הזוג יש

  22/01/2014 2365
 • המלאכים

  Site Team

  המלאכים הם יצורים שברא אללה מאור, כדי לעבוד את אללה ולציית לו ולבצע את כל אשר הוא מצווה. שליח אללה עליו השלום

  12/01/2020 1208
 • הזכאים לקבל זכאת

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה קבע לנו בספרו הנשגב את אלה אשר זכאים לקבל זכאת, אללה יתעלה אומר " כספי הצדקה נועדו רק לעניים

  15/06/2014 2041
הידיעה אללהIt's a beautiful day